Relacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w Bibliotece SP-13 przy ZS-6 w Żorach:

W tym uroczystym dniu wszyscy uczniowie SP-13 mogli brać udział w ciekawych spotkaniach, konkursach i zabawach, realizowanych podczas zajęć bibliotecznych. Oto w czym uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział i co działo się tego dnia w Bibliotece SP-13 w Żorach:

1. SPOTKANIE Z PIERWSZOKLASISTAMI
-  uczniowie klas I wraz ze swoimi wychowawcami zostali zaproszeni do szkolnej biblioteki na wspólne zabawy, prowadzone podczas zajęć bibliotecznych.

Podczas spotkania z pierwszoklasistami, uczniowie dowiedzieli się kiedy i dlaczego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Pierwszoklasiści zwiedzili szkolną bibliotekę i poznali zbiory przeznaczone dla młodszych klas. W trakcie zajeć bibliotecznych wysłuchali jednej z bajek znajdujących się w zbiorach bibliotecznych, a następnie zostali zaproszeni do wspólnych zabaw. Wielu pierwszoklasistów przyniosło w tym dniu piękne laurki z życzeniami dla biblioteki.
Na pamiątkę spotkania ze szkolną biblioteką uczniowie otrzymali mały upominek w postaci kolorowanek promujących szkolną bibliotekę.

2. LAURKA DLA NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
-  wszyscy chętni uczniowie mogli wykonać laurkę, w której zamieszczali życzenia, kierowane do naszej szkolnej biblioteki. Najpiękniejsze z nich pojawiły się na wystawce bibliotecznej, a trzeba przyznać, że inwencja twórcza uczniów była bardzo bogata, także w zamieszczaniu pięknych życzeń. Oto kilka z nich:

"Biblioteko kochana
jesteś uwielbiana!
Wszyscy się uczymy,
bo do ciebie chodzimy!
Trwaj przez wszystkie lata
w książki bądź bogata!"

Takie życzenia napisał w swej laurce Kamil Dynarek z klasy I B

"Biblioteko moja miła
obyś zawsze z nami była.
Niechaj książek wciąż przybywa,
czytających nie ubywa.
Czytający niechaj będą mili,
oby książek nie niszczyli.
Nie niszcz książek drogi panie,

niechaj ta książka tu zostanie..."

To fragment życzeń zamieszczonych w laurce Bartka z klasy I B

3. LOTERYJKOWY MINIKONKURS
-  każdy uczeń mógł wziąć udział w minikonkursie, który polegał na pokolorowaniu konkursowego miniplakatu i udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania, związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Spośród złożonych prac konkursowych wylosowani zostali zwycięzcy.

4. INAUGURACJA REGIONALNEGO KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO "Czego nie lubi książka"
-  wszystkim uczniom naszej szkoły został zaproponowany ciekawy konkurs promujący właściwą postawę wobec książek.

Więcej informacji na stronie Bioblioteki SP-13:
http://www.sp13zory.neostrada.pl/biblioteka/mdbs-07-08.html


Biblioteki Szkolne i Pedagogiczna w Rybniku