Jak OSKAR
konkurs na fotoreportaż
dla młodzieży Rybnika i okolic

plakat ; regulamin.doc ; regulamin.pdf

Prace konkursowe:

Od 9 lipca 2015 roku prace konkursowe można oglądać na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku:

Do 30 maja 2015 roku prace konkursowe można oglądać na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku

zdjęcia - kliknij
Zdjęcia: Paulina Kania

Zespół Szkół Urszulańskich Marek Fojcik Matka Krystyna Fojcik wyróżnienie
SP nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku Jagoda Juraszczyk Teresa Zielonka wyróżnienie
SP nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku Łukasz Szymik Teresa Zielonka III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 5
Czerwionka-Leszczyny
Wiktoria Standowicz Bogusława Jankowska II miejsce
Gimnazjum im. Jana Pawła II
Kornowac
Natalia Niedbała Krystyna Kura I miejsce

Konkurs w mediach:


Prace konkursowe będzie można oglądać na dwóch wystawach pokonkursowych:

Jury konkursu:

Patronat honorowy: Muzeum w Rybniku

Patronat medialny: Rybnik.com.pl ; "Tygodnik Rybnicki"

Sponsorzy nagród:Mała wystawka śląskich przedmiotów codziennego użytku z lat 1898 - 1960:


Wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród w środę, 18 marca 2015 o godzinie 13.30 do Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, ul. 3 maja 22. Wysoki parter, drugie drzwi z prawej - sala "R" (nr 107). (Przewidujemy drobny upominek i dyplom dla każdego uczestnika konkursu)

Program uroczystości, która nie powinna trwać dłużej, niż godzinę:


Konkurs "Jak Oskar" - ogłoszony z okazji Roku Oskara Kolberga na fotoreportaż, dokumentujący nadal żywe w środowisku elementy kultury ludowej

Żaden z narodów słowiańskich nie posiada bowiem męża, którego prace w dziedzinie krajoznawstwa dałoby się porównywać ze zdobyczami Kolberga

dr Józef Rostafiński

Oskar Kolberg to jeden z pierwszych badaczy kultury ludowej, etnograf, kompozytor. Kolberg, jako że sam nie był w stanie dotrzeć do każdego zakątka Polski, prosił o pomoc w gromadzeniu materiałów dokumentujących kulturę ludową. Jednym z jego współpracowników był Juliusz Roger, który zbierał na naszym terenie polskie pieśni ludu śląskiego. Współpracownicy Oskara Kolberga dokumentowali prócz tego budownictwo ludowe, charakterystyczne zajęcia domowe i gospodarcze wsi, przepisy kulinarne, stroje ludowe, gwarę, przysłowia, legendy, zabobony, tańce, obrzędy związane z różnymi uroczystościami: jak wesele, chrzciny, pogrzeb, dożynki, święta kościelne. (Ryszard Górski: Oskar Kolberg: zarys życia i działalności. Wyd. 2. Warszawa: LSW, 1974, s. 103- 106).

Organizując konkurs, chcemy zachęcić młodych ludzi, by zauważyli i udokumentowali, istniejące i nadal funkcjonujące we współczesnych realiach, ślady dawnej kultury ludowej, np.: zachowane meble, elementy stroju, narzędzia, sprzęty, charakterystyczne potrawy - np. spożywane w czasie wieczerzy wigilijnej, konne procesje lub dywany z kwiatów układane w czasie Bożego Ciała, oczepiny w czasie wesela, krzyżyki zanoszone na pola w poniedziałek wielkanocny.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
Patronat honorowy:
Muzeum w Rybniku ; Patronat medialny: Portal Rybnik.com.pl oraz "Tygodnik Rybnicki"


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół Rybnika, powiatu rybnickiego oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele: konkursu:
- Zaciekawienie młodych ludzi tematyką regionalną, dawną kulturą ludową,
- Pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności,
- Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Zasady przygotowania pracy:

- Praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich (np. zdjęcia powinny być wykonane osobiście przez autora pracy).

- Forma pracy. Plakat formatu 70 x 100 cm (brystol - B1) zawierający co najmniej 3 zdjęcia (preferowana wielkość zdjęcia: 18 x 24 cm) wraz z krótkim opisem, co przedstawiają, z podaniem nazw miejscowości i dat wykonania dokumentacji.

- Praca może dotyczyć jednego tematu (wydarzenia) lub cyklu

- Na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury). Można przeprowadzić eliminacje szkolne.

- Prace należy podpisać na odwrocie symbolem (składającym się z liczb i liter), a szczegółowe dane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora prosimy włożyć do koperty oznaczonej tym samym symbolem. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród.

- Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom konkursu prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

Terminy:
- Prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do 20 lutego 2015 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 maja 22 z dopiskiem: "Jak Oskar"
- Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są na marzec 2015 roku w auli Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 maja 22

Ocena prac:
- Prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- Ocenie podlega: walory poznawcze i dokumentalne, pomysł na reportaż, zgodność z regulaminem, estetyka pracy.
- Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu.
- Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej nauczycieli bibliotekarzy:
http://www.rybnik.pl/bsip/Oskar/Kolberg.htm
- Dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania.
- Zapraszamy do współpracy plastyków, historyków, polonistów, bibliotekarzy, oraz innych nauczycieli.

Dane kontaktowe:
- Gabriela Bonk (koordynator konkursu w Zespole Szkół Urszulańskich)
gabriela.bonk@gmail.com - w temacie "Jak Oskar"; tel. 32 42 28 750 wew. 37 lub 607 369 997

Wzór metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej Nazwa i adres szkoły (placówki) Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna Adres internetowy
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna
       

Rybnik, izba regionalna w szkole Rybnik, makatka Rybnik, fragment kuchni

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Patronat honorowy:
Muzeum w Rybniku

Patronat medialny:
Portal Rybnik.com.pl

Patronat medialny:
"
Tygodnik Rybnicki"


Rybnik, fragment kuchni Jeleśnia, wystrój Starej Karczmy Rybnik, maszyna do szycia Poręba Wielka, kapela góralska

Organizator konkursu:
Zespół przedmiotów humanistycznych,
pod przewodnictwem mgr Doroty Bożętka
Praca nad regulaminem konkursu: mgr Dorota Bożętka i mgr Bogusława Kordas
Autor LOGO konkursu: mgr Joanna Kucharczak
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

KONTAKT z koordynatorem konkursu:
mgr Gabriela Bonk nauczyciel-bibliotekarz
gabriela.bonk@gmail.com 607 369 997
Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku ul. 3 Maja 22 44-217 Rybnik tel. (032) 42-28-750 lub 42 23 740 wewnętrzny 37 ; fax: 42-38-333


Zespół Szkół Urszulańskichw Rybniku zaprasza na dni otwarte
w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową: 24 stycznia 2015
  • dla zainteresowanych Gimnazjum: 7 marca i 11 kwietnia 2015
  • dla zainteresowanych Liceum: 16 maja 2015

www.urszulanki.rybnik.pl


Gorce, wieniec dożynkowy Łopuszna Łopuszna Rybnik, oleodruk

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com