Jerzy Klistała:

Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śl., Żor, Raciborza w latach 1939-1945
Słownik Biograficzny - nazwiska na literę
M:
Mroczek- Myśliwiec

Kontakt z Autorem:
jerzy2212@interia.pl

MROCZEK PAWEŁ,
Więzień obozu jenieckiego.
Urodzony 17.01.1914 r. w Ropniu k.Rybnika, syn Franciszka i Wiktorii z d. Grzybek, mieszkaniec Rownia k.Rybnika. Po ukończeniu szkoły powszechnej, podjął naukę zawodu w Hucie "Pawła" w Żorach i tam w 1937 r. ukończył naukę formierza-odlewnika. 4.04.1937 r. został powołany do służby wojskowej do 43 pp. w Dubnie gdzie służył do 15.09.1938 r. Po wyjściu do cywila, powrócił do pracy w Hucie o nieco zmienionej nazwie "Pawła-Celma" - pracując tam do 23.08.1939 r. W tym dniu, powołano go jako rezerwistę do obrony kraju w korpusie przygranicznym Łuszki-Powćił k.Głębokiego, a stamtąd transportem kolejowym przemieszczono do Augustowa-Suwałki. 22.09.1939 r. dostał się do niewoli, został przetransportowany do obozu jenieckiego Łódź-Pabianice, gdzie przebywał do 15.06.1940 r. Po zwolnieniu do domu, 30.06.1940 r. otrzymał zatrudnienie w Hucie i pracował tam do wyzwolenia Żor przez Armię Radziecką 25.01.1945 r. Po wojnie wstąpił do Milicji Obywatelskiej w Ropniu, pracując tam do 1.09.1945 r. kiedy to przeniósł się do Straży Przemysłowej w Fabryce Maszyn w Rybniku. Od 1.04.1946 r. do przejścia na emeryturę, pracował jako formierz w Odlewni Żeliwa "Celma" w Żorach, pełniąc równocześnie - społecznie, funkcję sołtysa w Rowniu przez okres 1948-1954.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II.

MROZEK ALOJZY,
Więzień w KL Auschwitz nr 7560.
Urodzony 13.01.1874 r., mieszkaniec Dzimierza k.Rydułtów pow. rybnicki, sołtys gromady Pstrążna pow. rybnicki. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec - uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego, działacz plebiscytowy. Uczestnik walk z Freikorpusem na terenie miejscowości Dzimierz i Pstrążna. Aresztowany 18.12.1940 r. i przesłany do KL Auschwitz gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 7560. Zginął w tym obozie 18.04.1941 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

MROZEK ANIELA z d. KŁOSOK pseud. Czarna,
Więźniarka więzienia w Rybniku.
Mieszkanka Marklowic k.Radlina pow. rybnicki. Druga żona Augustyna - po śmierci jego pierwszej żony Tekli. Wstąpiła w 1941 r. do Związku Walki Zbrojnej/AK działając w tej organizacji jako jedna z aktywniejszych łączniczek pod pseudonimem "Czarna". Jej terenem działania były powiaty: wodzisławski, rybnicki, pszczyński, bielski. W Marklowicach spotykała się z dowódcami obwodowymi i okręgowymi AK. Przewoziła i dostarczała członkom organizacji fałszywe dokumenty, a na sfałszowane kartki żywnościowe wykupowała żywność dla członków AK przy pomocy niemieckiego policjanta antyfaszysty z Wiednia. Ostrzegała też miejscowych Polaków o grożących aresztowaniach. Aresztowano 20.07.1944 r. za przynależność do ruchu oporu, przez trzy dni była przetrzymywana w więzieniu w Rybniku, przez trzy miesiące w piwnicy gestapo w Rybniku gdzie niemal codziennie była bita. Ponieważ nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, z braku dowodów winy zwolniono ją do domu w październiku 1944 r., ale od tego czasu do końca okupacji ukrywała się.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anieli Mrozek), skor. 4.

MROZEK AUGUSTYN,
Więzień w KL Auschwitz nr 7619.
Urodzony 16.08.1899 r. w miejscowości Bottrop w Westfalii. Po powrocie z rodzicami na Górny Śląsk brał udział w pierwszym i drugim powstaniu, w akcji plebiscytowej a także w trzecim powstaniu śląskim. Po powstaniach udał się na studia nauczycielskie, pierwszą posadę otrzymał w Zawadzie k.Pszczyny. Następnie przeniósł się do Marklowic k.Radlina pow. rybnicki, gdzie pozostał do wybuchu drugiej wojny światowej. Był kierownikiem szkoły powszechnej. Przez kilka lat był też dyrygentem chóru mieszanego "Spójnia" w Marklowicach Dolnych. W 1934 r. zmarła mu żona z którą miał dwójkę dzieci. W 1937 r. ożenił się ponownie z Anielą z d. Kłosok. W 1939 r. został wezwany do Arbeitsamtu w Rybniku gdzie otrzymał skierowanie do pracy przymusowej w Kuźni Raciborskiej, pracując tam w fabryce jako tokarz. Gdy wiosną 1940 r. powstała organizacja konspiracyjna Związek Walki Zbrojnej, wraz z bratem Edmundem zostali jej członkami. Aresztowany 18.12.1940 r. w Dzimierzu za przynależność do tajnej organizacji. Przewieziony został do więzienia w Rybniku, a stamtąd do KL Auschwitz gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 7619. Zginął w tym obozie po niespełna pięciu miesiącach od dnia aresztowania tj. 25.04.1941 r.
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer "Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji - Księga Pamiątkowa", Katowice 1971 r. s. 85; PMA-B Ankieta z dn. 25.10.1974 r. wypełniona przez żonę Anielę Mrozek (sygn. Mat./10127, nr inw. 160605); Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anieli Mrozek), skor. 4.

MROZEK EDMUND,
Więzień więzienia w Rybniku, w KL Auschwitz, w KL Flossenburg.
Mieszkaniec Dzimierza k.Rydułtów pow. rybnicki, kolejarz. W 1940 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej ZWZ. Został aresztowany razem z bratem Augustynem 18.12.1940 r. na skutek donosu miejscowych renegatów. Przetransportowany wpierw do Rybnika, a stamtąd do KL Auschwitz. Z tego obozu przesłany był do KL Flossenburg gdzie zginął w 1943 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anieli Mrozek), skor. 4; W zachowanych dokumentach PMA-B nie figuruje.

MROZEK FRANCISZEK,
Więzień wiezienia w Raciborzu.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i więziony w Raciborzu. Przeżył długotrwały pobyt w tym więzieniu i uzyskał wolność.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

MROWIEC ALOJZY,
Więzień obozu jenieckiego.
Urodzony 9.06.1914 r. w Żorach-Baranowice, syn Jana i Anny z d. Marcisz. Jako rezerwista w dniu 16.08.1939 r. powołany został do wojska polskiego i wcielony do 3 kompanii 43 pp. w Dubnie. Brał udział w kampanii wrześniowej na szlaku Dubno-Augustów-Grodno-Suwałki. 20.09.1939 r. internowany przez wojska rosyjskie i przekazany 16.12.1939 r. władzom niemieckim, które odesłały go do obozu jenieckiego w Schweinfurt. Tam skierowany był do robót rolnych w Meinbach - gdzie został wyzwolony przez wojska amerykańskie. Wrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II.

MUSIOLIK ANIELA,
Więźniarka więzienia na Montelupich, w KL Auschwitz nr 40242.
Urodzona 1.06.1908 r. w Radlinie pow. rybnicki, córka Pawła i Julii z d. Stiel, mieszkanka Niedobczyc k.Rybnika. Przebywała w Krakowie wraz z Pawłem - swoim bratem i jego żoną Józefą. Tam zaangażowała się w działalność konspiracyjną w ruchu oporu. Została aresztowana i umieszczona wpierw w więzieniu na Montelupich w Krakowie, a następnie przekazana do KL Auschwitz gdzie zarejestrowano ją jako więźniarkę nr 40242. Brak dokładniejszych informacji o losie tej więźniarki w obozie jak i po wyzwoleniu. Wiadomo jedynie że zmarła 28.11.1972 r w Wittem (Niemcy).
Bibliografia: J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II", Bielsko-Biała 2003, s. 80, 85, 86; W zachowanych dokumentach PMA-B nie figuruje.

MUSIOLIK JÓZEF,
Więzień obozu - brak informacji dot. miejsca.
Były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego. Brak informacji o nazwie obozu, wiadomo, że przeżył koszmar więzień i obozów koncentracyjnych.
Bibliografia: L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37.

MUSIOLIK JÓZEFA z d. SACHARZEC,
Więźniarka wiezienia Montelupich, w KL Ravensbrück.
Urodzona 5.02.1918 r. w Dubiecku, żona Pawła Musiolika - syna. Razem z Pawłem aresztowana w Krakowie i więziona w więzieniu na Montelupich. Podczas aresztowania była w zaawansowanej ciąży i już następnego dnia po aresztowaniu urodziła w więzieniu dziecko, które po pięciu miesiącach zmarło. Z Montelupich przesłana została 29.03.1944 r. do KL Ravensbrück, skąd wykupiona była wraz z innymi więźniarkami przez hrabiego Bernadotte - w ramach akcji Szwedzkiego Czerwonego Krzyża i przewieziona do Szwecji.
Tam, po wojnie, spotkała się z mężem Pawłem, który szczęsliwym przypadkiem uratowany ze statku Thielbeck, dostał się także do Szwecji. 27.12.1963 r. Józefa zmarła w Szwecji - schorowana w wyniku pobytu w obozie.
Bibliografia: J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II", Bielsko-Biała 2003, s. 79, 80, 84-86, 89.

MUSIOLIK PAWEŁ (ojciec ),
Więzień Kazachstanu.
Urodzony 14.01.1880 r. w Lipinach pow. rybnicki, mieszkaniec Niedobczyc k.Rybnika. Ukończył szkołę powszechną w Biertułtowach, natomiast do szkoły stopnia gimnazjalnego uczęszczał w Lipinach. Pracował przez dłuższy czas jako sekretarz w Urzędzie Gminnym w Niedobczycach. Ożenił się z Julią z d. Stel i mieli dziewięcioro dzieci. Członek POW Górnego Śląska, był powstańcem - brał aktywny udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich, a podczas plebiscytu, włączał się w agitację za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Znany ze swoich propolskich zapatrywań, w związku z wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., zmuszony był uchodzić na wschód, gdyż tuż przed wybuchem wojny (w 1939 r.) wpisany był do "księgi gończej" Sonderfandungsbuch Polen (strona zarejestrowania 105M), czyli przewidziany przez hitlerowców do "likwidacji" w pierwszej kolejności. Dotarł do Lwowa, gdzie znalazł schronienie w klasztorze Bernardynów. Gdy jednak po 17.09.1039 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski, został aresztowany i wywieziony do Buchary w Uzbekistanie, gdzie 4.06.1945 r. zmarł z głodu i wycieńczenia.
Bibliografia: J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II", Bielsko-Biała 2003, s. 77, 85.

MUSIOLIK PAWEŁ pseud. P.A.T., Paweł, Pieron,
Więzień więzienia na Montelupich, w KL Auschwitz nr 124745, w KL Neuengamme nr 24814.
Urodzony 3.12.1914 r. w Niedobczycach k.Rybnika, syn Pawła i Julii z d. Stiel. W miejscu urodzenia ukończył szkołę powszechną, natomiast w latach 1929-1933 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Rybniku. Czynną służbę wojskową odbył w latach 1935-1937 w Niepołomicach i Krakowie. W 1937 r. rozpoczął pracę w PKP na stanowisku telegrafisty. W sierpniu 1939 r. powołany został do rezerwy z przydziałem do 53 pociągu pancernego "Śmiały" i tam zastał Go napad wojsk hitlerowskich na Polskę. Brał udział w zaciętych walkach pod Mokrą na Kielecczyźnie, walczył także w Oddziale Henryka Dobrzańskiego "Hubala".
Uczestniczył w obronie Lwowa, gdzie po 17.09.1939 r. został internowany przez Sowietów. Po ucieczce z internowania, przedostał się do Krakowa angażując się w działalność konspiracyjną jako żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany został wraz z żoną 11 02.1943 r. Z grupą 36 więźniów przewieziony z Montelupich w Krakowie do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 124745. W listopadzie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Neuengamme i tam zarejestrowany został jako więzień nr 24814. W okresie 22 - 30.04.1945 r. ewakuowany wraz z 2800 więźniami na statku Thielbeck. Statek ten jak i dwa inne wypełnione więźniami, zostały zatopione w zatoce Lubeckiej. Ze statku Thielbeck uratowało się z 2800 zaledwie 28 więźniów, a między uratowanymi był właśnie Paweł. Dopłynął do okolic Neustadt gdzie otoczono go opieką Czerwonego Krzyża. Dostał się następnie do Szwecji i tam osiedlił na stałe, organizując prężnie działający ośrodek polonijny i Koło PSL na Skandynawię. Zmarł 1.07.1995 w Taburgu w Szwecji i tam został pochowany.
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 352; J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II", Bielsko-Biała 2003, s. 75; Dokumenty syna Pawła - Jana Musiolika; dokumenty Danuty Mosiewicz-Mikuszowej.

MUSIOLIK ZYTA,
Więźniarka więzienia w Rybniku nr 115.
Urodzona 3.02.1917 r. w Niedobczycach k.Rybnika, córka Pawła Musiolika i Julii z d. Stiel, mieszkanka Niedobczyc. Do szkoły powszechnej uczęszczała w Niedobczycach, a w latach 1927-1935 do prywatnego gimnazjum Sióstr Urszulanek w Rybniku. Aresztowana w okresie okupacji hitlerowskiej, więziona była przez dłuższy czas w więzieniu w Rybniku a następnie w Raciborzu gdzie miała nr więźniarki 115. Po jakimś czasie zwolniona z więzienia.
Bibliografia: J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II", Bielsko-Biała 2003, s. 85, 86.

MUSIOŁ ADOLF,
Więzień w KL Auschwitz nr 24248.
Urodzony 16.06.1891 r. w Syryni k.Wodzisławia Śl., syn Franciszka i Marianny z d. Szymiczek, mieszkaniec Syryni. Po aresztowaniu 12.12.1941 r. przekazany został do KL Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień nr 24248. Zginął 12.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2371/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:40, określenie przyczyny zgonu to "Herzmuskelschwäche" (niewydolność mięśnia sercowego).
Bibliografia: PMA-B "Księga zgonów", t. 2, s. 869, nr id. 4001.

MUSIOŁ ANTONI,
Więzień w KL Dachau.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, przedwojenny działacz Związku Harcerstwa Polskiego, student. W patriotycznym porywie, usiłował przedostać się za granicę by tam wstąpić do Wojska Polskiego i walczyć o wyzwolenie okupowanego kraju. Przyłapany na przekraczaniu granicy, aresztowany i przekazany do KL Dachau gdzie zmarł na skutek tortur zadanych podczas przesłuchań.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

MUSIOŁ AUGUSTYN,
Więzień w KL Dachau.
Urodzony w 1902 r. w Bottrop - Westfalia. W 1917 r. wrócił do kraju wraz z rodziną i osiedlił się Jedłowniku k.Wodzisławia Śl. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. W latach 1920-1921 pracownik biurowy Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Rybniku. Po powstaniach, ukończył seminarium nauczycielskie w Bydgoszczy i pracował w szkolnictwie. Członek Związku Powstańców Śląskich. W pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej aresztowany i wpierw więziony w Rybniku, a nastepnie przekazany do KL Dachau. Po roku zwolniony warunkowo do domu. Po wyzwoleniu do przejścia na emeryturę w 1967 r. pracował jako kierownik szkoły w Brzeziu.
Bibliografia: L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 117.

MUSIOŁ JAN,
Więzień w KL Mauthausen.
Urodzony 14.05.1885 r. w Rybniku. Członek POW Gornego Śląska, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. Aresztowany przez hitlerowców w pierwszych dniach okupacji, przekazany został do KL Mauthausen i tam zginął 10.01.1941 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 118; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

MUSIOŁ JÓZEF,
Więzień więzienia w Rybniku, w Raciborzu, w Rawiczu, w KL Buchenwald nr 9926, w KL Mauthausen-Gusen nr 2305.
Urodzony 15.06.1901 r. w Marklowicach k.Radlina pow. rybnicki, mieszkaniec Radlina-Obszary pow. rybnicki. Był członkiem POW Górnego Śląska, brał udział w powstaniach śląskich. Pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową pracował w kop. "Emma" w Radlinie - na powierzchni. Był bardzo zaangażowany w działalność społeczną - współpracując z naczelnikiem gminy Karolem Brandysem czy Józefem Różańskim. Należał do tych powstańców, którzy czynnie występowali przeciwko organizacjom niemieckim (volksbundowcom) coraz butniejszym przed drugą wojną światową. Współpracował przy rozbijaniu wieców niemieckich. Dnia 2.09.1939 r. został aresztowany i zamknięty w piwnicy Urzędu Gminnego w Radlinie, a następnie 4.09.1939 r. przekazany do więzienia w Rybniku. Z Rybnika dostał się do Raciborza, stamtąd do Zgorzelca, do Rawicza i do KL Buchenwald gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 9926. W zimie 1939-1940 r. został zatrudniony w tartaku w KL Buchenwald gdzie przebywał od 16.10.1939 do 4.03.1940 r. 5.03.1940 r. został przekazany do KL Mauthausen-Guzen i zarejestrowany jako więzień nr 2305. Wyczerpany psychicznie i fizycznie zwolniony z obozu 19.03.1941 r. Dwa razy w tygodniu musiał się meldować na policji. Po półrocznej rekonwalescencji w domu, podjął pracę w firmie niemieckiej.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 3; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

MUSIOŁ MAKSYMILIAN,
Więzień miejscowego więzienia w Marklowicach, w Rybniku
Urodzony 12.02.1904 r. w Marklowicach k.Radlina pow. rybnicki, syn Pawła, mieszkaniec Marklowic. Mając dwa lata zachorował na chorobę Haine-Medina, w związku z czym miał bezwład w nogach. Nie uczęszczał do szkoły powszechnej. Od ósmego roku życia pobierał prywatne lekcje w domu. Chętny do nauki, uczył się wszelkimi dostępnymi sposobami. W okresie okupacji hitlerowskiej chciał być użytecznym patriotą więc poprzez znajomość z Wilhelmem Wawrzyńczykiem zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej AK. Wraz z bratem Pawłem i kolegą Piotrem Kubalą z Marklowic złożył w lutym 1942 r. przysięgę na ręce Wilhelma Wawrzyńczyka. Jego mieszkanie było punktem kontaktowym organizacji AK - dla łączników, żołnierzy, dowódców z pow. rybnickiego, wodzisławskiego, z Rydułtów i Jastrzębia. Wiosną 1942 r. punkt ten został przez gestapo "rozpracowany" i 16.04.1942 r. Maksymilian został aresztowany oraz odwieziony na posterunek w Marklowicach, a następnie tego samego dnia na gestapo w Rybniku. Zginął po dwóch dniach tortur - nie wydając nikogo.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Pawła Musioła - brata Maksymiliana), skor. 4.

MUSIOŁ PAWEŁ,
Więzień więzienia w Rybniku, w KL Auschwitz nr 46645.
Urodzony 24.05.1900 r. w Marklowicach k.Radlina pow. rybnicki, mieszkaniec Wodzisławia Śl. Z zawodu technik geodeta. Brał udział w trzech powstaniach śląskich. W trzecim powstaniu w baonie Józefa Płaczka z Marklowic. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niemieckiej niewoli we wrześniu 1940 r. Podjął pracę biurową w firmie prywatnej w Raciborzu. Właściciel firmy był Niemcem pochodzenia włoskiego, ale był przychylny Polakom. W 1942 r. został wezwany do podpisania volkslisty i wówczas jednoznacznie zdeklarował się że jest polakiem. Wobec jego kategorycznej postawy, odwieziony został na gestapo do Rybnika. Po trzymiesięcznym pobycie w więzieniu w Rybniku, 11.07.1942 r., przekazano go jako "zatwardziałego" Polaka i byłego powstańca do KL Auschwitz. Tam został zarejestrowany jako więzień nr 46645. Po wielu staraniach żony i Niemca u którego pracował, został zwolniony z obozu 4.05.1943 r. Wróciwszy do domu, podjął pracę w tej samej firmie gdzie pracował przed aresztowaniem i tak doczekał do zakończenia wojny 26.03.1945 r. Po wojnie podjął pracę w Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Rybniku. Był inspektorem szkód górniczych. W 1968 r. przeszedł na emeryturę.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Musioł - żony), skor. 6.

MUSIOŁ WILHELM,
Więzień więzienia w Rybniku, w Raciborzu, w Zgorzelcu, w Rawiczu, w KL Buchenwald, w KL Mauthausen, w KL Dachau nr 10078.
Urodzony 22.03.1897 r. w Lubomi k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, mieszkaniec tejże miejscowości. Pracował w kop. "Anna" w Pszowie. Brał udział w pierwszej wojnie światowej - wrócił z niej w stopniu podoficera. Był członkiem POW Górnego Śląska i brał udział w drugim i trzecim powstaniu śląskim, a także w akcji plebiscytowej. Za zasługi te otrzymał Krzyż Powstańczy. Należał do Związku Powstańców Śląskich w Lubomi, był członkiem PPS w kop. "Anna". Został aresztowany już w dniu 1.09.1939 r. i dla zastraszenia, po przesłuchaniu wraz z innymi powstańcami został wyprowadzony do lasu przez członków Freikorpusu i tam pozostawiony własnemu losowi. Wrócił więc do domu ale już 3.09.1939 r. został ponownie aresztowany i tym razem wywieziony do więzienia w Rybniku, stamtąd do więzienia w Raciborzu, później do Zgorzelca. Ze Zgorzelca przekazany do Rawicza i dalej - do KL Buchenwald. Wiosną 1940 r. został przeniesiony do KL Mauthausen skąd codziennie wychodził do podobozu Gusen - do budowy baraków dla więźniów. Latem 1940 r. zachorował, i mimo że lekarz obozowy przeprowadził zabieg chirurgiczny na chorej nodze, niedoleczony został przekazany był do KL Dachau, gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 10078. Na skutek starań żony o zwolnienie z obozu - został zwolniony 22.01.1941 r. Po powrocie do domu i krótkiej rekonwalescencji, poszedł do pracy w kop. "Anna", gdzie pracował do zakończenia okupacji, i po wyzwoleniu aż do przejścia na emeryturę w 1952 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Wilhelma Musioła), skor. 7; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

MYŚLIWIEC ANNA z d. WALTER pseud. Jedynka,
Więźniarka więzienia w Rybniku, w Raciborzu.
Urodzona 6.10.1922 r. w Jastrzębiu Dolnym pow. rybnicki, córka Roberta, mieszkanka Jastrzębia. W 1940 r. zaangażowała się w działalność ruchu opory - jako łączniczka organizacji ZWZ/AK w Jastrzębiu. Pomagała członkom tej organizacji w sprawach aprowizacyjnych. Aresztowana 28.07.1944 r. za współpracę z organizacją konspiracyjną, była więziona w Rybniku, a gdy nadciągała od Krakowa armia radziecka, wywieziona do Raciborza i potem dalej na zachód, ale w pewnym miejscu komendant więzienia raciborskiego zwolnił więźniarki i Anna wróciła do domu - do Jastrzębia - 28.01.1945 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Myśliwiec), skor. 5.


LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

Biblioteki Szkolne w Rybniku

webmajster - Gabriela Bonk bibliofilur@poczta.onet.pl