Jerzy Klistała: Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śl., Żor, Raciborza w latach 1939-1945
Słownik Biograficzny - nazwiska na litery:
EF

Kontakt z Autorem:
jerzy2212@interia.pl

Emerych Franciszek, Emerych Julia Z D. Wiatrek, Emrych Jan, Ernst Anna Z D. Heilich, Ernst Antoni, Fajkosz Wiktor, Ferenc Alojzy, Fert Bolesław, Fert Czesław, Fert Henryk, Fert Ignacy, Fert Jan, Fert Józef, Fert Maria, Fert Mieczysław, Fert Wanda, Fert Władysław, Ficek Paweł, Figołuszka Jan, Figura Jan, Fojcik Emanuel, Forajter Alojzy (W Ewidencji Obozowej Wpisany Jako Vorreiter Alojzy ), Forajter Anastazja Z D. Danel, Forajter Konstanty, Foukal Albert, Foukal Antoni, Foukal Joanna Z D. Uksa, Franica Franciszek, Franica Józef, Franica Marianna Z D. Graniczny, Freiwald Ryszard, Frelich Ludwik, Frelich Tadeusz, Fros Alojzy, Frydrich Juliusz, Frydrich Maksymilian, Frydrich Otylia Z D. Harasim, Frydrych Maria Z D. Sikora, Frydrych Maria, Frydrych Wilhelm, Frydrych Wilhelm, Fudala Augustyn, Fuks,


EMRYCH JAN,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Auschwitz.
Urodzony 16.12.1921 r. w Gotartowicach k.Rybnika, syn Franciszka i Julii z d. Wiatrek, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz XIII Drużyny Harcerskiej im. Witolda Regera w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w organizacji konspiracyjnej PTOP. Aresztowany w maju 1942 r., przetransportowany został do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. Następnie, po śledztwie, przewieziony do KL Auschwitz gdzie decyzją sądu doraźnego 7.08.1942 r. został skazany na śmierć. Wyrok wykonano tego samego dnia. Według wystawionego aktu zgonu nr 21569/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:34, określenie przyczyny zgonu to "plötzlicher Herztod" (nagły zawał serca).
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 46; I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 655; "Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku", red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec "Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem", wyd. Katowice 1958, s. 24; I. Libura "Z dziejów domowych powiatu - gawęda o ziemi rybnickiej", Opole 1984, s. 309; J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych", Bielsko-Biała 2002, s. 16; PMA-B "Księga zgonów", t. 15, s. 567, nr id. 20009.

FAJKOSZ WIKTOR,
Więzień więzienia w Cieszynie, w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen.
Urodzony 23.05.1902 r. w Marklowicach Dolnych na Śląsku Cieszyńskim (Zaolzie). Od 1927 r. pracował w zawodzie nauczycielskim - był nauczycielem rybnickiego gimnazjum, potem w Piekarach Śląskich w pow. tarnogórskim. W październiku 1938 r. został ewakuowany w głąb Polski, skąd powrócił do Marklowic Dolnych i tam został aresztowany 22.04.1940 r. Osadzony w więzieniu w Cieszynie, potem w KL Dachau, a następnie w Mauthausen-Gusen gdzie zginął 11.11.1940 r.
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer "Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji - Księga Pamiątkowa", Katowice 1971 r. s. 48; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 47.

FERENC ALOJZY,
Więzień w KL Mauthausen.
Urodzony 1.11.1883 r., mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, górnik a następnie pracownik umysłowy. Były powstaniec - uczestnik trzech powstań śląskich (w jednym z powstań dowódca baonu powstańczego). Działacz społeczny i polityczny, członek Związku Powstańców Śląskich w Rydułtowach. Aresztowany 3.10.1939 r. i przekazany do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 12.03.1940 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

FERT BOLESŁAW,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT CZESŁAW,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT HENRYK,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT IGNACY,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT JAN,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT JÓZEF,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT MARIA,
Więźniarka obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tej więźniarki.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT MIECZYSŁAW,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT WANDA,
Więźniarka obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tej więźniarki.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FERT WŁADYSŁAW,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FICEK PAWEŁ,
Więzień w KL Auschwitz.
Urodzony 4.02.1892 r., mieszkaniec Orzepowic k.Rybnika. Były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. W trzecim powstaniu dowódca III kompanii w II batalionie I Pułku Strzelców rybnickich. W kampanii wrześniowej dowódca II kompanii I batalionu Ochotniczych Oddziałów Powstańczych. Aresztowany w drugim roku okupacji hitlerowskiej 5.07.1940 r. i przekazany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 26.08.1941 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 48.

FIGURA JAN,
Więzień w KL Buchenwald.
Gdy rozpoczęły się jego okupacyjne tragiczne przeżycia, miał 39 lat, był mieszkańcem Czernic pow. rybnicki. Aresztowany przez członków freikorpusu i po sadystycznym śledztwie w miejscowej placówce Gestapo, przewieziony został do KL Buchenwald. Zginął w tym obozie 25.08.1940 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FOJCIK EMANUEL,
Więzień w KL Auschwitz nr 111065.
Urodzony 5.09.1876 r. w Raciborzu, mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany 26.03.1943 r. do KL Auschwitz gdzie zarejestrowano go 26.03.1943 r. w obozowej ewidencji jako nr 111065. Zwolniony z obozu 27.04.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 309.

FORAJTER ALOJZY (w ewidencji obozowej wpisany jako VORREITER ALOJZY ),
Więzień więzienia w Rybniku, w Katowicach, w Mysłowicach, w KL Auschwitz nr 56894.
Urodzony 14.06.1915 r. w miejscowości Radlin-Obszary pow. rybnicki, syn Konstantego i Anastazji z d. Danel, mieszkaniec Radlina. Z zawodu drogerzysta. Przed wybuchem drugiej wojny światowej odbywał służbę wojskową, brał udział w kampanii wrześniowej i wrócił do domu w listopadzie 1939 r. Kontynuował pracę w swoim zawodzie. Został aresztowany 29.06.1942 r. w wyniku oskarżenia o sabotaż w koksowni radlińskiej gdzie pracował jako laborant. Przez jakiś czas był więziony w Rybniku a następnie przewieziony do więzienia w Katowicach. Z Katowic dostał się do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach, skąd po przesłuchaniach przekazany został do KL Auschwitz i tam zarejestrowany 7.08.1942 r. w ewidencji obozowej jako więzień nr 56894. Zginął w tym obozie 23.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37144/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:30, określenie przyczyny zgonu to "Darmkatarrh bei Körperschwäche" (katar/nieżyt jelit przy wycieńczeniu organizmu).
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 203; PMA-B "Księga zgonów", t. 25, s. 1140, nr id. 35250; Zbiory J. Delowicza (relacja Gertrudy Forajter, Ewalda Trybusia, Alojzego Forajtera).

FOUKAL ALBERT,
Więzień w KL Auschwitz.
Urodzony 16.12.1912 r. w miejscowości Brod, pow. Czeskie Budziejowice, syn Antoniego i Joanny z d. Uksa, mieszkaniec Raciborza. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Auschwitz gdzie zginął 29.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4295/1943 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:15, określenie przyczyny zgonu to "Herz und Kreislaufschwäche" (niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: PMA-B "Księga zgonów", t. 3, s. 1275, nr id. 42554.

FRANICA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 1272.
Urodzony 20.02.1902 r. w Markowicach pow. raciborski, syn Franciszka i Marianny z d. Graniczny, mieszkaniec Żytniej pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do zastępczego więzienia policyjnego w Sosnowcu a stamtąd do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 27.06.1940 r. jako więzień nr 1272. Zginął 28.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 586/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:05, określenie przyczyny zgonu to "Fleckfieber" (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 36; PMA-B "Księga zgonów", t. 1, s. 586, nr id. 2218.

FREIWALD RYSZARD,
Obóz jeniecki Osterrode, w Beck, w Dössel.
Urodzony 13.01.1912 r. w Piecach pow. rybnicki, mieszkaniec Gaszowic pow. rybnicki. Podporucznik rezerwy, zmobilizowany 24.08.1939 r. do 3 pułku strzelców podhalańskich w Bielsku. Zakończył kampanię wrześniową 21.09.1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim skąd z grupą oficerów dostał się do obozu jenieckiego. Przebywał w okresie 21.09.1939 r. do 1.04.1045 r. kolejno w Oflagach : Osterrode, XC Lübeck, VI B Dössel. W tej ostatniej miejscowości został wyzwolony przez wojska amerykańskie. Wrócił do domu w lutym 1946 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FRELICH LUDWIK,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Auschwitz.
Urodzony 4.08.1889 r. w Gotartowicach k.Rybnika, syn Leopolda i Franciszki z d. Prehalla, mieszkaniec Gotartowic. Członek POW Górnego Śląska, uczestnik powstań śląskich w batalionie Nikodema Sobika. Z nastaniem okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu w szeregach PTOP. Aresztowany w nocy z 22 na 23.05.1942 r. i wraz z innymi członkami rodziny więziony był w więzieniu śledczym (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach przetransportowano go do KL Auschwitz. Dnia 7.08.1942, decyzją sądu doraźnego skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano tego samego dnia. Według wystawionego aktu zgonu nr 21572/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:31, określenie przyczyny zgonu to "plötzlicher Herztod" (nagły zawał serca).
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 50; I. Libura "Z dziejów domowych powiatu - gawęda o ziemi rybnickiej", Opole 1984, s. 309; I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 655; PMA-B "Księga zgonów", t. 15, s. 570, nr id. 20012.

FRELICH TADEUSZ,
Więzień w KL Mauthausen-Gusen.
Urodzony 15.11.1901 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec - uczestnik trzech powstań śląskich. W latach międzywojennych pracownik umysłowy. Od początku okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 21.05.1940 r., został przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 16.09.1940 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 50; J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych", Bielsko-Biała 2002, s. 209; L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; Zbiory J. Delowicza.

FROS ALOJZY,
Więzień stalagu, więzienia w Cieszynie, w Mysłowicach, w KL Auschwitz nr 136223, w KL Oranienburg, w KL Sachsenhausen nr 115773, w KL Buchenwald nr 96935.
Urodzony 5.12.1916 r. Po zdaniu matury w Państwowym Gimnazjum w Rybniku w 1937 r., ukończył podchorążówkę w Cieszynie. W lipcu 1039 r. powołany do wojska do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku. Jako plutonowy podchorąży - został dowódcą plutonu w 4 kompanii II batalionu. W Bielsku zastał go wybuch wojny, więc w tej miejscowości brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Cofając się przed przeważającą siłą wroga, wraz z batalionem trafił na wschód w okolice Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dostał się do niewoli. Został zwolniony ze stalagu w listopadzie 1939 r. i wrócił do Rybnika.
Od początku istnienia organizacji konspiracyjnej ZWZ, zaangażował się w jej działalność, był członkiem kierownictwa tej organizacji w rejonie rybnickim. Podjął pracę jako pracownik fizyczny w firmie budowlanej "Georg Maciejewski - Tiel und Oberbau", wykonującej różne prace w okolicach Rybnika. W 1942 r. firma przeniosła się do Karwiny. Tam 28.04.1943 r. został aresztowany i uwięziony w Cieszynie, skąd w maju 1943 r. przekazano go do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. Po śledztwie, 9.08.1943 r. przekazany został do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 136223. Pracował w komandzie "Postpaketestelle". W październiku 1944 r. transportem zbiorowym wywieziony do KL Oranienburg a stamtąd po kilku dniach do KL Sachsenhausen gdzie zarejestrowany był jako nr 115773. Następnie, przekazany został do KL Buchenwald i zarejestrowany jako więzień nr 96935. Podczas ewakuacji więźniów w głąb Niemiec, udało mu się uciec - dostał się do miejscowości Getersleben - wyzwolonej przez amerykanów. Wrócił do Rybnika w październiku 1946 r. Podjął pracę jako pracownik umysłowy w Hurtowni "Społem" w Rybniku, następnie w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Górniczego, skąd przeszedł na emeryturę. Działacz społeczny Członek Związku Kombatantów RP.
Bibliografia: A. Mrowiec "Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem", wyd. Katowice 1958, s. 26; "Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980", red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 244; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 50; I. Libura "Z dziejów domowych powiatu - gawęda o ziemi rybnickiej", Opole 1984, s. 383; I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 375; J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych", Bielsko-Biała 2002, s. 45, 58, 152, 194, 209; tegoż autora "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II.", Bielsko-Biała 2003, s. 33, 95, 132, 256; PMA-B Ankieta ze stycznia 1976 r. (sygn. Mat./10896, nr inw. 162400); Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i sporządzone wykazy członków ZWZ.

FRYDRICH MAKSYMILIAN,
Więzień w KL Auschwitz.
Urodzony 18.11.1922 r. w Rogowie k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, syn Juliusza i Otylii z d. Harasim, mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki, wojskowy. Aresztowany 20.01.1940 r. i przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 16.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21658/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:30, określenie przyczyny zgonu to "Herzschwäche bei Grippe" (niewydolność serca przy grypie).
Bibliografia: PMA-B "Księga zgonów", t. 15, s. 656, nr id. 20098; Zbiory J. Delowicza.

FRYDRYCH MARIA,
Więźniarka więzienia w Raciborzu, obozu pracy w Jauer-Jawor.
Urodzona 27.06.1910 r. w Lubomi k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Aresztowana w okresie okupacji hitlerowskiej - oskarżona o współudział w udzielaniu pomocy jeńcom wojennym. Osądzona przez Sąd Specjalny w Raciborzu, otrzymała wyrok dwóch lat więzienia, w związku z czym przekazana była do obozu pracy w Jauer-Jawor woj. wrocławskie. Początkowo pracowała przy pracach rolnych, następnie w fabryce tekstylnej w pobliżu Jawora. W więzieniu w Raciborzu i obozie pracy przebywała dwa lata i siedem miesięcy. Zmarła w 1972 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Marii Frydrych i Emila Widenki), skor. 7.

FRYDRYCH WILHELM,
Więzień więzienia w Raciborzu, obozu karnego Verschäfter Straflager.
Urodzony 30.11.1908 r. w Syryni k.Wodzisławia Śl. Ożenił się w 1935 r. z Marią z d. Sikora. W 1942 r. wraz z kolegą Emilem Widenką pomógł zbiegowi polskiemu pracującemu w gospodarstwie rolnym - uciekinierem tym był oficer wojska polskiego. Aresztowani zostali Wilhelm, jego żona Maria oraz Emil Widenka - osądzeni w Raciborzu " ... za przekroczenie zakazu obcowania z jeńcami wojennymi". Wilhelm został skazany na cztery lata więzienia i przesłany do zaostrzonego obozu karnego w Verschäfter Straflager w miejscowości Bernau. Tam pracował przez rok przy robotach leśnych, ale zachorował na płuca i wywieziono go do Waldheim w Saksonii na leczenie. Zmarł 18.01.1945 r. o godz. 7:00.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Marii Frydrych i Emila Widenki), skor. 7.

FUDALA AUGUSTYN,
Więzień w KL Auschwitz nr 72046.
Urodzony 26.08.1902 r., mieszkaniec Gierałtowic k.Rybnika, asystent kolejowy w Gierałtowicach. Były powstaniec - uczestnik dwóch powstań śląskich, działacz społeczno-polityczny przed 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej POP. Aresztowany 1.10.1942 r. i przekazany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był 30.10.1942 r. jako więzień nr 72046. Wiadomo, że dnia 18.02.1943 r. przebywał w bloku nr 21 (chirurgicznym). Zginął 4.04.1943 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

FUKS,
Więzień w KL Oranienburg.
Były dyrektor kop. "Emma" w Radlinie. Został aresztowany w 1940 r. i przekazany do KL Oranienburg gdzie spotkał się z Erwinem Porębskim z Radlina. Porębski zaopiekował się Fuksem, gdy bardzo wycieńczony i wygłodniały trafił do KL Oranienburg - dzięki temu Fuks przeżył w obozie.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Erwina Porębskiego).


LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

Biblioteki Szkolne w Rybniku

webmajster - Gabriela Bonk bibliofilur@poczta.onet.pl