Jerzy Klistała: Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega w latach 1939 - 1945 : Słownik biograficzny

Tekst książki do pobrania w PDF

zobacz

Wpis na tylnej stronie okładki:

Często zadawane są pytania o faktyczną liczbę ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Czy jednak w ślad za owym pytaniem, mamy świadomość osobistego zaangażowania w ustalenie tej - tak ponurej prawdy?
Niestety, dla Instytutu Pamięci Narodowej - wbrew tak wymownej nazwy (czym winien się zajmować) pamięć ta ogranicza się do kilku zaledwie lat tzw. "okresu komunistycznego w PRL -u".
Wskazuję więc jako wzór do naśladowania: Yad Vashem - Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu (instytut, oficjalny pomnik w Izraelu, poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu, założony w 1953 r.) Jest więc wzorzec - jak dociekać prawdy o każdym Polaku który przeszedł Golgotę obozów koncentracyjnych!
.... A skoro nie zajmują się pamięcią o byłych męczennikach hitlerowskiego ludobójstwa profesjonaliści, robię co mogę jako amator, by TYM którzy w czasach okupacji hitlerowskiej byli w obozach koncentracyjnych tylko numerami - przywracać nazwiska, imienną pamięć!

Wydane książki:

2002 r. Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. I
2003 r. Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II
2005 r. Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-45 (z oddzielnym rozdziałem o harcerzach zamordowanych przez hitlerowców)
2006 r.
Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, Raciborza w latach 1939-1945.- Słownik biograficzny
2008 r.
Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, Wadowickiej, Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-1945 - słownik biograficzny.
2008 r.
Żołnierze rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTOP, w obozach koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenhausen, Flossenbürg,... i innych

Kontakt z Autorem:
jerzy2212@interia.pl


Kasztelarnia.pl:

Ukazała się kolejna książka Jerzego Klistały z dziedziny biografistyki, zatytułowana "Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega w latach 1939-1945 - słownik biograficzny".
Jerzy Klistała (ur. 1935 r.) - obecnie mieszka w Bielsku-Białej. W czasie okupacji niemieckiej osobiście doświadczył skutków terroru hitlerowskiego. Jego ojciec za działalność konspiracyjną w ZWZ/AK został rozstrzelany w KL Auschwitz pod "Ścianą Straceń" w 1943 r.
Młody Jurek po raz pierwszy zwiedził były obóz Auschwitz-Birkenau jako dwunastoletni uczeń z wycieczką szkolną. Było to dwa lata po wojnie. Nie przypuszczał wówczas, że miejsca masowych zbrodni hitlerowskich wpłyną na jego późniejsze życie w tak wyjątkowy sposób. Świeże jeszcze ślady po byłym obozie, podziałały wówczas na jego dziecinną świadomość bardzo mocno - przyjechał bowiem do miejsca, w którym zginął jego ojciec, mając zaledwie trzydzieści dwa lata. W życiu dorosłym Jerzy Klistała, już po przejściu na emeryturę, zajął się biografistyką więźniów obozów koncentracyjnych, nie pozwalając, aby pozostali oni bezimienni.
Niniejsza książka w formie słownika biograficznego przedstawia w krótkich notach biograficznych losy ponad 1300 Polaków i Żydów, więźniów niemieckich obozów i więzień oraz obozów jenieckich z terenów bliskich miejsca zamieszkania Autora. Wśród nich są także Polacy, którzy zginęli na "nieludzkiej ziemi", rozstrzelani przez NKWD w Katyniu i Charkowie.
Biogramy więźniów w nowo wydanej książce Jerzego Klistały poprzedzone są cennym wstępem, zatytułowanym "Metody zatajania zbrodni". Wstęp ten napisał Kazimierz Smoleń, mający dzisiaj osiemdziesiąt osiem lat - wyjątkowy znawca tematu oświęcimskiego, były więzień KL Auschwitz i KL Mauthausen, długoletni dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, który ojca również stracił w obozie koncentracyjnym. Opracowanie to nawiązuje do nakazu tajemnicy, w jakiej obozowe władze SS starały się utrzymać to wszystko, co czynione było w zakresie unicestwiania więźniów od powstania KL Auschwitz do ostatnich dni jego funkcjonowania.
Polacy i Żydzi z terenów nie tak odległych od KL Auschwitz, którzy zginęli i ich biogramy są utrwalone w martyrologium Jerzego Klistały, poza nielicznymi wyjątkami, nie mają mogił. W Oświęcimiu ich prochy rozrzucano m.in. na terenach przyległych do KL Auschwitz i wsypywano do rzeki Soły. "I tak - pisze w przedmowie do swojej książki Jerzy Klistała - przyobozowa ziemia i rzeka stały się miejscem Ich wiecznego spoczynku".
Ta cenna publikacja, która ukazała się m.in. dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau i Chrześcijańskiego Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich nie pozwala o Nich zapomnieć.

Adam Cyra


TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com