Detektyw z ZSU
ZSU w Soplicowie

Rywalizacja międzyklasowa
środa, 19 czerwca 2024

TEMATY Turnieju Klas

Arthur Conan Doyle:
Przygody Shelrocka Holmesa

Adam Mickiewicz:
Pan Tadeusz


Kolejność wylosowana przez klasy:

1 - 1a LO
2 - 2a LO
3 - 3b LO
4 - 3a LO
5 - 1b LO
6 - 7b SP
7 - 1c LO
8 - 8b SP
9 - 2b LO

 

Turniej klas środa, 19 czerwca - plan dnia

7.00 - Bibliofile meblują aulę, chłopcy montują sprzęt (mikrofony)

7.50 - sprawdzanie obecności w klasach oraz modlitwa

8.00 - pierwsza konkurencja: RECYTACJA w wylosowanej kolejności - około 45 minut (drobna słodycz dla jednego przedstawiciela każdej klasy)

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać strój, gesty i mimikę, opanowanie pamięciowe tekstu, słyszalność, dykcję, modelowanie głosu i tempo.

około 8.45 - druga konkurencja: POKAZ MODY + pytania

Prezentujący stroje wchodzą na scenę od tyłu. Schodząc ze sceny po schodkach w stronę publiczności demonstrują stroje, mówią za kogo są przebrani (mogą też 2 słowa o prezentowanej postaci). Losują dwa pytania i na jedno - wybrane przez siebie udzielają odpowiedzi (jest po kilka jajeczek z punktami gratis)

Stroje będzie oceniać Jury, analogicznie jak przy scenkach. Jury będzie oceniać każdą osobę oddzielnie.
Suma punktów uzyskana przez przebrane Osoby zostanie dopisana do punktacji ogólnej a trzy najciekawiej według Jury Osoby spośród wszystkich uczestników tej konkurencji, ze wszystkich klas otrzymają drobne upominki.

około 9.40 - 15 minut przerwy (toaleta, zdjęcia przebranych osób na schodach wiodących do klasztoru)

około 10.00: Humorystyczne SCENKI przedstawiane przez poszczególne klasy w wylosowanej kolejności

Scenki będzie oceniać Jury (przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego SP i LO, Rady Rodziców oraz Bibliofile - eksperci)

Komisja konkursowa oceniając scenki będzie zwracała uwagę na ogólne wrażenie, stroje i zaangażowanie. Pomysł, humor i słyszalność.

około 12.00 - 15 minut przerwy (toaleta, obrady jury, wypisywanie dyplomów)

około 12.15:
- drobne upominki dla Bibliofilów
- ogłoszenie wyników turnieju klas
- wręczenie nagród i dyplomów - zdjęcia laureatów - przewodniczący trzech najlepszych klas oraz 3 osoby prezentujące najładniejsze stroje - zdjęcia z dyplomami i nagrodami.

Koniec turnieju około 12.30. Potem LEKCJE

Bibliofile sprzątają aulę, zanoszą akcesoria do biblioteki


Proponujemy trzy konkurencje:

1. Recytacja fragmentu Pana Tadeusza (np. Inwokacja, Koncert Jankiela, Koncert Wojskiego, Zachód słońca, Telimena i mrówki...)
Występuje jedna odpowiednio przebrana osoba (punkty za recytację i strój)

2. Humorystyczna SCENKA przygotowana przez klasę na temat: Detektyw z ZSU lub ZSU w Soplicowie
Czas trwania scenki - do 10 minut
(W pierwszych dniach maja w celach organizacyjnych będziemy prosili o podanie czasu, który klasa chce wykorzystać do przedstawienia swojej scenki). Scenki będzie oceniać Jury (przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP i LO, Rady Rodziców oraz dwaj Bibliofile - eksperci). Za scenkę można uzyskać do 30 punktów od jurora. Jury będzie oceniać: ogólne wrażenie, stroje, zaangażowanie, pomysł, humor oraz słyszalność. (Jeżeli jest potrzebny podkład muzyczny - uczniowie odpowiedzialni za sprzęt, to:)

3. Pokaz MODY:
Dwóch przedstawicieli klasy przebiera się za postaci wybrane z książki Arthur Conan Doyle: Przygody Shelrocka Holmesa lub Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz
Przebrane osoby zaprezentują swoje stroje i opowiedzą o postaciach. Na początku maja przewodniczący klasy zgłasza nazwiska osób, które będą reprezentować klasę w tej konkurencji.
Stroje będzie oceniać Jury, analogicznie jak przy scenkach. Komisja konkursowa będzie oceniać każdą osobę oddzielnie. Każda z osób może uzyskać do 30 punktów za strój. Łącznie klasa za stroje może uzyskać do 20 punktów od jurora.

Suma punktów uzyskana przez przebrane Osoby zostanie dopisana do punktacji ogólnej a trzy najciekawiej według Jury Osoby spośród wszystkich uczestników tej konkurencji, ze wszystkich klas otrzymają drobne upominki i dyplomy. (Dla każdego uczestnika tej konkurencji drobna słodycz)

Drużyna danej klasy wylosuje dwa pytania związane z książką Arthur Conan Doyle: Przygody Shelrocka Holmesa lub Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz. Spośród tych pytań wybiera jedno, na które chce odpowiedzieć. Za prawidłową odpowiedź klasa może otrzymać do 10 punktów. (Pytania mają różny poziom trudności. Wśród losów są dwa bonusy - punkty gratis). W razie wątpliwości - decyzję podejmują eksperci


Podział zadań Bibliofilów: 

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku