Autorka LOGO Pani Profesor Joanna Kucharczak

ZSU po Drugiej Stronie Szafy

Rywalizacja międzyklasowa w czwartek, 23 czerwca 2022

TEMAT Turnieju Klas
Lewis:
Lew, Czarownica i Stara Szafa

Wielkie gratulacje dla najlepszych:

Najlepsze klasy:

Wielkie brawa i wyrazy uznania dla Każdego kto się dziś przebrał, wystąpił lub zaangażował w jakikolwiek sposób. Wykazaliście się wspaniałym poczuciem humoru, dystansem do siebie, wyobraźnią... Stroje były rewelacyjne!! Pierwsze miejsca należały się wielu, wielu z Was.

Zdjęcia - na Instagramie, FB biblioteki oraz www szkoły.

Dziękuję bardzo Jurorom i Bibliofilom!! Oraz Panom od sprzętu!


Turniej klas 23 czerwca - plan dnia

7.00 - Bibliofile meblują aulę, chłopcy montują sprzęt

7.50 - sprawdzanie obecności w klasach oraz modlitwa

8.00 - podsumowanie programu Comenius - Pani Profesor Alina Piasecka + uczniowie

Ok. 8.45 - przerwa na zwinięcie ekranu i toaletę

Ok. 8.55 - pokaz mody + pytania

Prezentujący stroje wchodzą na scenę od tyłu. Demonstrują stroje, mówią za kogo są przebrani (mogą też 2 słowa o prezentowanej postaci). Losują dwa pytania i na jedno - wybrane przez siebie z nich udzielają odpowiedzi (jest kilka jajeczek z punktami gratis).

Kolejność prezentowania scenek i mody narnijskiej:

  1. 8b SP

  2. 7a SP

  3. 1a LO

  4. 1b LO

  5. 2b LO

  6. 7b SP

  7. 3b LO

  8. 2a LO

  9. 3c LO

  10. 8a SP

Stroje będzie oceniać Jury, analogicznie jak przy scenkach. Jury będzie oceniać każdą osobę oddzielnie.
Suma punktów uzyskana przez przebrane Osoby zostanie dopisana do punktacji ogólnej a trzy najciekawiej według Jury Osoby spośród wszystkich uczestników tej konkurencji, ze wszystkich klas otrzymają drobne upominki.

Schodząc ze sceny po schodkach w stronę publiczności prezentujący stroje otrzymają po batoniku

Około 10.00

Przerwa ok. 15 minut na toaletę + zdjęcia przebranych osób na schodach na dworze - zbiorowe oraz po 2-3 osoby

Około 10.15

Scenki przedstawiane przez poszczególne klasy z 2 przerwami (o picie proszę się postarać we własnym zakresie), w czasie przerw: podliczanie punktów, obrady jury, wypisanie dyplomów

Scenki będzie oceniać Jury (przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP i LO, Rady Rodziców oraz dwaj Bibliofile - eksperci)
Każdy Juror będzie dysponował tabliczkami do oceny od 0 do 5 punktów. Punkty do zdobycia przez klasę - to suma ocen Jury (do około 30 punktów maksymalnie)

Scenki prezentują klasy:

8b, 7a, 1a i 1b - potem (około 11.15) przerwa 10 minut

Bibliofile oraz panowie od sprzętu dostają batoniki.

Następnie scenki klas:

2b, 7b, 3b, 2a, 3c, i 8a - potem (około 12.15) przerwa 10 minut

Po przerwie:

Wręczenie nagród i dyplomów - zdjęcia laureatów - przewodniczący trzech najlepszych klas oraz 3 osoby prezentujące najładniejsze stroje - zdjęcia z dyplomami i nagrodami

Sprzątanie mebli - każdy chowa to, na czym siedzi, resztę mebli sprzątają Bibliofile. Krzesła ustawiamy do konferencji

13.15 - konferencja RP


Decyzją Dyrekcji szkoły w turnieju klas biorą udział klasy: siódme, ósme oraz wszystkie licealne


Proponujemy dwie konkurencje:

1. Humorystyczna SCENKA przygotowana przez klasę na temat: ZSU po Drugiej Stronie Szafy
Czas trwania scenki - do około 10 minut
(W pierwszych dniach czerwca w celach organizacyjnych będziemy prosili o podanie czasu, który klasa chce wykorzystać do przedstawienia swojej scenki)

Scenki będzie oceniać Jury (przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP i LO, Rady Rodziców oraz dwaj Bibliofile - eksperci)
Każdy Juror będzie dysponował tabliczkami do oceny od 0 do 5 punktów. Punkty do zdobycia przez klasę - to suma ocen Jury (do około 30 punktów maksymalnie)

Jeżeli jest potrzebny podkład muzyczny - uczniowie odpowiedzialni za sprzęt, to: Paweł H. oraz Daniel S. z 3a LO oraz Maciej P. z 3c LO

 

2. Pokaz MODY narnijskiej
Trzech przedstawicieli klasy przebiera się za postaci wybrane z całego cyklu Kronik Narnii
Przebrane osoby zaprezentują swoje stroje i opowiedzą o postaciach, które wybrały spośród Narnijczyków
Stroje będzie oceniać Jury, analogicznie jak przy scenkach. Jury będzie oceniać każdą osobę oddzielnie.

Suma punktów uzyskana przez przebrane Osoby zostanie dopisana do punktacji ogólnej a trzy najciekawiej według Jury Osoby spośród wszystkich uczestników tej konkurencji, ze wszystkich klas otrzymają drobne upominki. (Dla każdego uczestnika tej konkurencji drobna słodycz)

Drużyna danej klasy wylosuje dwa pytania związane z pierwszą częścią cyklu (Lew, Czarownica i Stara Szafa). Spośród tych pytań wybiera jedno, na które chce odpowiedzieć. Za prawidłową odpowiedź klasa może otrzymać do 10 punktów. (Pytania mają różny poziom trudności. Wśród losów są dwa bonusy - punkty gratis). W razie wątpliwości - decyzję podejmują Bibliofile - eksperci


Podział zadań Bibliofilów:

 

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku