REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku

1. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół oraz rodzice uczniów.

2. Jednorazowo na koncie jednego czytelnika może być 10 pozycji.

3. Czytelnik może wypożyczać książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Książki, czasopisma i inne publikacje wypożyczane są na okres jednego miesiąca, po upływie którego można prosić o prolongatę. Za przetrzymywanie książek czytelnikowi grozi uwaga ujemna z zachowania.

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji, może także zgłaszać dezyderaty na temat książek, które jego zdaniem warto zakupić do biblioteki.

6. Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie roku szkolnego. Pozycje pożyczone na okres wakacji należy zwrócić do 15 września.

7. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Przeglądane pozycje odkładamy na miejsce zachowując ład i porządek.

8. W bibliotece obowiązuje cisza. Czytelnik między regałami biblioteki porusza się bez bagażu (plecaka, torby, torebki). Swoje rzeczy zostawia przy wejściu do pomieszczenia w wyznaczonym miejscu.

9. Wszystkie pożyczane materiały zwracamy w jak najlepszym stanie - niezniszczone.

10. Zagubioną lub zniszczoną pozycję należy odkupić. Czytelnik powinien kupić tytuł wskazany przez bibliotekarza.

11. Wychowawca klasy jest informowany o ofiarodawcach i pomocnikach biblioteki za pośrednictwem Dziennika elektronicznego. Utrzniowie otrzymują uwagi pozytywne z zachowania.

12. Pod koniec każdego semestru wychowawca klasy zostaje poinformowany o ofiarodawcach i pomocnikach biblioteki.

13. Książki z księgozbioru podręcznego (zaznaczone na żółto, z symbolem KS) mogą być pożyczane na noc lub weekend (zwrócić je należy przed lekcjami pierwszego dnia zajęć).

14. Z książek wyjątkowo cennych - dotyczy to wszystkich cymeliów (pozycji wydanych przed 1945 rokiem) oraz niektórych pozycji z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni.

15. Uczestnictwo w konkursach bibliotecznych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w internecie informacji o laureatach z ich zbiorowym zdjęciem.

16. Biblioteczne komputery wykorzystujemy jako źródło informacji i edukacji, a nie rozrywki. Nie zmieniamy ustawień w komputerach i staramy się nie zapisywać tam prywatncyh danych (nie zaśmiecamy pamięci).

17. Głównym zadaniem komputerów jest dostarczanie informacji o zbiorach naszej biblioteki. Pełni ono funkcje katalogu i kartoteki. Dlatego pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają zawsze osoby chcące szukać informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

18. Z uwagi na dbałość o zdrowie każdy uczeń może jednego dnia korzystać z komputerów w celach rozrywkowych jeden raz dziennie, maksymalnie godzinę. Unikamy agresji pod każdą postacią i innych nielicujących z charakterem szkoły treści.

19. Podpis na karcie obiegowej pod koniec roku szkolnego będzie można uzyskać po uregulowaniu wszystkich swoich zaległości w bibliotece. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku