Czasopisma
prenumerowane przez nasz Zespół Szkół

Asia i Monika w swoim ulubionym kąciku...


Gość Niedzielny


Gazeta Rybnicka (gratis)


Wiedza i Życie

Biblioteka w Szkole

Wszystko dla Szkoły

Geografia w Szkole


National Geographic


Język Polski w Liceum
Język Polski w Szkole Podstawowej

Focus

Club , Team, Current

Głos Pedagogiczny
 

Mamy też sporo innych tytułów - roczników czasopism z lat ubiegłych Prowadzona jest szczegółowa kartoteka bibliograficzna zawartości czasopism. Specjalny opis otrzymuje każdy ciekawy, interesujący artykuł z czasopisma bieżącego. Więkoszść roczników czasopism archiwalnych także zostało opracowanych - kartoteka liczy ponad 80 tys. opisów.

Uwaga- nie zapomnij o kartotece!

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku