Ks. Kardynał August HLOND

Zestawienie bibliograficzne z okazji 60 rocznicy śmierci

na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w grudniu 2008 roku

...dom oraz szkołę [Sióstr Urszulanek] w Rybniku poświęcił biskup katowicki (późniejszy prymas Polski i kardynał) August Hlond."

Tadeusz Kucharczak

Administrator Apostolski Śląska - ks. August Hlond nadesał dekret, pozwalajcy urszulankom na osiedlenie się i założenie nowej fundacji na Śląsku.

Anna Rogozińska

Najchętniej udzielam zasłużonemu zgromadzeniu zezwolenia na osiedlenie się w Rybniku, życząc pracy Wielebnym Siostrom w tamtejszym gimnazjum żeńskim obfitego błogosławieństwa.

Agust Hlond (fragment dekretu)


publikacje zwarte:

1. 70-lecie Kościoła katowickiego. Katowice: Gość Niedzielny, 1995. ISBN 83-902487-7-8.
GŚ 19139

2. Bender Ryszard: Hlond August. W: Encyklopedia "Białych Plam." Tom VIII. Radom: Polwen, 2002. ISBN 83-88822-30-6. s. 12- 16.
KS 24766

3. Bochnak Władysław: W służbie Bogu i ludziom : Sylwetki Ślązaków. Marki-Struga: Michalineum, 1989. "Ku chwale Bożej, pomyślności Kościoła i szczęściu narodu." Kardynał August Hlond (1881-1948). s. 148- 163.
BR 10223, 10224, 10225, 20336

4. Durkalec Bożena: Życie i działalność kardynałów "rodem ze Śląska." Praca magisterska. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum," 2006. Kardynał August Hlond s. 5- 26.
wydruk komputerowy - GŚ 1815z

5. Hlond August: Daj mi dusze : Wybór pism i przemówień 1897-1948. Łódź: Wydawn.Salezjańskie, 1979.
Rh 8390

6. Kant Bronisław: Sztygar Bożej kopalni : Obrazki z życia ks. kardynała Augusta Hlonda. Warszawa: ATK, 1987.
BR 7692

7. Kant Bronisław: Sztygar Bożej kopalni : Obrazki z życia ks. kardynała Augusta Hlonda. Wyd. 2. Łódź: Wydawn. Salezjańskie, 1983.
BR 3494

8. Ksiądz kardynał August Hlond. Działalność duszpasterska i społeczna. W 75-lecie powstania diecezji katowickiej : Materiały posesyjne. Katowice: Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Nauk im. W. Roźnieńskiego, 2000.
BR 22734

9. Myszor Jerzy: Historia diecezji katowickiej. Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna, 1999. ISBN 83-86922-60-5, Ks. biskup August Hlond. s. 69- 71.
GŚ 21182

10. Pawlik Jerzy: Świat wewnętrznej dostojności : Studia i rozprawy. Katowice: Tyrtania, 1999. ISBN 83-907139-4-2. Architekt nowej diecezji ks. Kardynał August Hlond. s. 183- 193.
GŚ 23154

11. Szaraniec Lech: August Hlond 1881 - 1948. W: Ziemia Śląska. Tom 3. Red. Lech Szaraniec. Katowice: Muzeum Śląskie, 1993. s. 274- 276.
GŚ 21717

12. Zimoń Damian: Głosił Ewangelię nadziej w II Rzeczypospolitej. W: Z Tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 2005. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 2004. ISBN 83-7030-381-1, s. 29- 32.
cz. 729z


artykuły z czasopism:

1. 60 lat temu zmarł kardynał Hlond. "Dziennik Zachodni" z 22 października 2008 s. 31.
[wycinek w kartotece tekstowej]

2. Burda Anna: Nie zmarnujmy jego dorobku. Powstaje pomnik kardynała Augusta Hlonda. "Gość Niedzielny." 2001 nr 25.
[wycinek w kartotece tekstowej]

3. Derek Jacek: Śląski mąż stanu. "Dziennik Zachodni" 2003 nr 71, s. 17.
[wycinek w kartotece tekstowej]

4. Gołąb Tomasz: W oczekiwaniu na beatyfikację. Sesja poświęcona maryjności kard. Augusta Hlonda. "Gość Niedzielny" 2004 nr 46, s. 7.

5. Grajewski Andrzej: Prymas przełomu. "Gość Niedzielny" 2006 nr 12, s. 28- 29.

6. Grajewski Andrzej: Prymas ze Śląska. "Gość Niedzielny" 2008 nr 42, s. 26- 27.

7. Jureczko-Wilk Joanna: Z krypty do katedry. "Gość Niedzielny" 2006 nr 12, s. 28- 29.

8. Kachel Paweł: Wybitny syn śląskiej ziemi. "Dziennik Zachodni" 2006 nr 34, s. 19.
[wycinek w kartotece tekstowej]

9. Kaczmarski Hubert Jerzy: Syn niezłomnego narodu. "Za i Przeciw" 1981 nr 32.
[wycinek w kartotece tekstowej]

10. Kołodziej Bernard: Prekursor odrodzenia narodowego. "Gość Niedzielny" 2003 nr 41, s. 12.
[wycinek w kartotece tekstowej]

11. Krężel Monika: Wielki człowiek, ale. Mysłowice: Zbiórka na pomnik kardynała Hlonda. "Trybuna Śląska" z 29 czerwca 2001.
[wycinek w kartotece tekstowej]

12. Łuczak Marek: Czy kardynał Hlond nie lubił Niemców? "Gość Niedzielny" 2005 2005 nr 46, s. III.

13. Łuczak Marek: Szukał zaginionych owiec. "Gość Niedzielny" 2003 nr 46, s. 7.
[wycinek w kartotece tekstowej]

14. Pamięci kard. Augusta Hlonda. "Gość Niedzielny" 1998 nr 42, s. 17.
[wycinek w kartotece tekstowej]

15. Prymas z Mysłowic. Proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda. "Gość Niedzielny" 1996 nr 45.
[wycinek w kartotece tekstowej]

16. Radomska Małgorzata: Dziedzictwo kard. Augusta Hlonda. "Miłujcie Się" 2008 nr 4, s. 16- 19.

17. Radomska Małgorzata: Kardynał August Hlond. "Miłujcie Się." 2008 nr 5, s. 21.

18. Rzepka Mirosław: Dał przykład, by się nie lękać. Poświęcenie pomnika kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. "Gość Niedzielny." 2002 nr 26, s. 21- 22.

19. Rzepka Mirosław: Przewidywano, że będzie papieżem. Ślązacy uczcili prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda. "Gość Niedzielny" [ok. 2002] s. 34.
[wycinek w kartotece tekstowej]

20. Serwatka Tomasz: Kardynał prymas August Hlond wobec najważniejszych problemów narodu i państwa (1926-1948). "Przegląd Powszechny" 2001 nr 10 s. 90- 98.

21. Stopka Artur: Zawsze pracował dla Kościoła i Polski. "Gość Niedzielny" 1998 nr 42, s. 13.
[wycinek w kartotece tekstowej]

22. Żaryn Jan: Historyczne decyzje. Prymas August Hlond. "Gość Niedzielny" 2002 nr 25, s. 34- 34.

opracowała mgr Gabriela Bonk

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku