Konkurs - Fotorelacja

WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NAS....

ogłoszony z okazji Roku Janusza Korczaka i księdza Piotra Skargi
(PLAKAT:
PDF lub Word ; REGULAMIN)

Logo - Joanna Kucharczak

zdjęcia Anny Drozd:

zdjęcia Gabrieli Bonk:

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w AULI Zespołu Szkół nr 2 (ul. Mikołowska 19, 44-200 Rybnik) w poniedziałek 23 kwietnia 2012 o godzinie 14.00 (Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich)

Osoby dramatu:

konferansjerka - Zuzanna Chowaniec
skrzypce - Ewa Chudy
śpiew i gra - Piotr Tłustochowicz
śpiew - Sandra Malgrab

Panią Annę Pytlik z Crisu reprezentowała pani Anna Cebula. Gospodarzem imprezy z ramienia ZS nr 2 była wicedyrektor Janina Kozieł. Podsumowanie obrad Jury - Prezes TNBSP o/Rybnik Romana Piecha

Honorując światowy Dzień Książki, podsumowano także konkurs czytelniczy Czytam, bo lubię...Ranking na Ulubionego Autora, Książkę, Serię Miesiąca


Protokół jury konkursu "Wolontariusze są wśród nas"
ogłoszonego przez TNBSP O/Rybnik
z okazji Roku Janusza Korczaka i księdza Piotra Skargi

Trzyosobowa komisja w składzie:

- Anna Pytlik - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku
- Romana Piecha - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich O/Rybnik
- Ewa Tomas-Modlich - nauczyciel plastyki, Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

oceniała 19 prac, które do dnia 15 marca nadesłano na konkurs. Dziesięć z nich spełniło wymagania regulaminowe, pozostałe nie spełniały kryteriów: drukowane ilustracje bez podania źródła (prawo autorskie), nieregulaminowy format plakatu i zdjęć, a przede wszystkim nie były to fotorelacje z działań wolontariatu.

Przyznano ex equo I miejsce

- Zuzannie Pander z IV LO w Rybniku

- oraz Krzysztofowi Jarczokowi z Zespołu Szkół nr 2 - II LO w Rybniku

II miejsce

- Zespołowi w składzie: Edyta Woźnica, Wiktoria Mendla, Przemysław Wencel z Gimnazjum nr 4 w Czerwionce - Leszczynach

III miejsce

- Zespołowi w składzie: Artur Winkler, Adam Poloczek, Rafał Wiktor z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach

Wyróżnienie

- przyznano Mateuszowi Adamczakowi i Michałowi Szymkowiakowi z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach

Pozostałe prace zakwalifikowano do wystawy:

1. Zespół Szkół nr 2 - II LO w Rybniku: Zuzanna Chowaniec, Magdalena Kotusz

2. Zespół Szkół nr 3 - V LO w Rybniku: Katarzyna Hajska, Patrycja Scheithauer, Dorota Rusek

3. Zespół Szkół Urszulaińskich w Rybniku: Patrycja Wróbel


Konkurs nawiązuje do obchodzonego w 2011 Roku Wolontariatu oraz do uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 2012 Roku Janusza Korczaka i księdza Piotra Skargi, w życiu których działalność społeczna i charytatywna odegrała ważną rolę.


Zrób zdjęcia z działalności szkolnego koła PCK, Caritasu, charytatywnej działalności Drużyny Harcerskiej, Oazy, Dzieci Maryi... Ze zbiórki darów dla Domu Dziecka, dla bezdomnych ludzi i zwierząt. Zbiórki nakrętek plastikowych, akcji Szlachetna Paczka, Bank Żywności, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Charytatywnych aukcji, balów, loterii... Pomocy niepełnosprawnym, samotnym, biednym... Pomocy w nauce. Z pewnością masz wokół siebie wielu ludzi, którzy mają otwarte serca i pomagają innym w potrzebie. Rozejrzyj się! Napisz na ten temat kilka słów. Znajdź odpowiednią złotą myśl Korczaka lub Skargi i zadbaj o ładną formę graficzną.


ORGANIZATORAMI konkursu są:

 

Zespół Szkół nr 2

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rybnika oraz
powiatu rybnickiego.
W konkursie mogą też brać udział uczniowie szkół spoza granic powiatu, w których pracują członkowie rybnickiego oddziału TNBSP.

Cele: konkursu:
- Promocja działalności charytatywnej, społecznej - wolontariatu,
- Zachęcenie młodzieży do dzielenia się relacją z działań własnych lub innych osób,
- Wskazanie aktualności słów i czynów wielkich Polaków filantropów,
- Rozwijanie wyobraźni młodych ludzi,
- Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Zasady przygotowania pracy:

- Praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub w dwu albo trzy osobowych zespołach z zachowaniem wszelkich praw autorskich.

- Forma pracy. Plakat formatu 70 x 100 cm (brystol - B1) zawierający, co najmniej 3 zdjęcia (preferowana wielkość zdjęcia: 18 x24 cm) wraz z krótkim komentarzem oraz "złotą myślą" Janusza Korczaka lub księdza Piotra Skargi nawiązującą do zaprezentowanej działalności charytatywnej.

- Na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury). Można przeprowadzić eliminacje szkolne.

- Prace należy podpisać na odwrocie w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię i nazwisko, autora (lub autorów), nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail - gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród.

Wzór metryczki:

Imię i nazwisko autora (autorów) Nazwa i adres szkoły (placówki) Imię i nazwisko koordynatora Adres internetowy
e-mail placówki
       

Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom konkursu prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

Terminy:
Prace zbiera w poszczególnych placówkach nauczyciel, będący koordynatorem konkursu na terenie danej placówki oświatowej. Koordynator ten, najlepsze spośród zebranych prace przekazuje do czwartku, 15 marca 2012 roku na adres: Biblioteka
Zespołu Szkół nr 2 ul. Mikołowska 19, 44-200 Rybnik. Prace można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Ocena prac:
- Prace konkursowe oceni profesjonalne jury, w skład którego wejdą także osoby zaangażowane w działalność charytatywną.
- Ocenie podlega: pomysł na reportaż, zgodność z regulaminem, estetyka pracy.
- Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu.
- Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej nauczycieli bibliotekarzy:
http://www.rybnik.pl/bsip/wolontariat.htm
-  Dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania.
-  Zapraszamy do współpracy opiekunów szkolnego wolontariatu oraz innych nauczycieli.

Dane kontaktowe:

- mgr Katarzyna Talarek (koordynator konkursu z ramienia TNBSP w Zespole Szkół nr 2) tykocz@o2.pl (tel. 032-422-12-29 Fax 423-95-46)


Patronat Honorowy:
Patronat Medialny:
Patronat Medialny:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Tygodnik Rybnicki Rybnik.com.pl

SPONSORZY NAGRÓD - dziękujemy Firmom:

KSIĘGARNIA ORBITA
RYNEK 12
44-200 RYBNIK
TEL/FAX 032 42 22 604
ks_orbita@poczta.onet.pl
DZIAŁ NAUKOWO-TECHNICZNY
TEL/FAX 032 42 36 065
z_orbita@poczta.onet.pl

Agencja SUKURS
00-950 Warszawa
     skr. pocztowa 109
el. 832 36 11
     tel./fax 0-22 832 36 12
 
sukurs@sukurs.edu.pl

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7, 44-200 Rybnik
tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783
fax: 32 739-55-12 wew. 106
e-mail:
cris@cris.org.pl

SAN ANTONIO
ul. Bolesława Chrobrego 6
44-200 Rybnik-Śródmieście
tel./fax: 00 48 32 /
422 17 23

sanantonio@poczta.wp.pl

Naleśnikarnia Cynamonka Pierogarnia pod Aniołami księgarnia Sowa  

Dziękujemy Pani Joannie Kucharczak z Zespołu Szkół Urszulańskich za projekt logo konkursu.

Pani Mariola Gwózdź z Zespołu Szkół Technicznych wykonała piękne zakładki dla laureatów.

Współorganizatorki konkursu:

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com