Katowice, 06.06.2007 r.

KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW
w bibliotece Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach

 

Akcja pod nazwą kiermasz książek i podręczników ma już w naszej szkole kilkuletnią tradycję. Cieszy się stale dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a także pośród grona nauczycielskiego i innych pracowników szkoły ("wszyscy mamy dzieci"). Już w czerwcu informujemy, przypominamy o corocznej akcji, czasem nawet przyjmujemy już książki. Prawdziwa akcja zaczyna się jednak na początku roku szkolnego i trwa do końca października.

Uczniowie przynoszą książki, wypisują specjalnie w tym celu przygotowany formularz
i samodzielnie wyznaczają wartość książek. Przeznaczone do sprzedania podręczniki wyeksponowane są w bibliotece na specjalnie w tym celu przygotowanych regałach. Sprzedażą zajmuje się nauczyciel-bibliotekarz, a pomocą służą zwykle członkowie koła bibliotecznego. Sprzedający zobowiązują się do odebrania niesprzedanych książek do 31 października br.

W roku szkolnym 2006/7 na kiermaszu wystawiono 130 książek. Oczywiście nie wszystkie znajdują nabywców, te, którym się to nie udało wracają do właścicieli lub czasem na wniosek sprzedającego zasilają zbiory biblioteki.

Kiermasze cieszą się ogromnym uznaniem wśród rodziców, uczniów i dorosłych słuchaczy naszej szkoły - są znacznie tańszą i pewniejszą (łatwość i szybkość zweryfikowania "czy to ta książka") formą zdobycia podręcznika niż tradycyjna księgarnia czy antykwariat.

Oczywiście biblioteka nie czerpie korzyści finansowych z akcji sprzedaży używanych podręczników. Zauważyć jednak należy, że przynajmniej w ten sposób uczniowie już we wrześniu przypominają sobie o istnieniu biblioteki, a wiedząc, że u nas coś się dzieje częściej zaglądają, w efekcie dają się namówić na wypożyczenie jakiejś ciekawej lektury na jesienne, deszczowe wieczory. Czasem w ten sposób dowiadujemy się o problemach naszej młodzieży, poznajemy bliżej, zachęcamy do współpracy, udziału w organizowanych akcjach, pracy w kole, czy wolontariatu.

Dołączam formularz zgłoszeniowy - adnotacja na końcu to taki "straszak" - zwykle cierpliwie czekam, wzywam, przywołuję aż wszystkie książki i pieniążki wrócą do właścicieli.

Iwona Müller


Nazwisko i imię ucznia, klasa

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY DO KIERMASZU KSIĄŻEK 2007

l.p Autor - tytuł książki, rok wydania Wyznaczona przez sprzedającego cena Sprzedano Podpis potwierdzający odbiór pieniędzy/ książki
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

Zobowiązuję się do dnia 31 października 2007 roku odebrać pieniądze za sprzedane książki lub same książki, po w/w terminie książki lub pieniądze przechodzą na własność biblioteki

                                                    .................

                                                    Podpis ucznia - właściciela książek

                                      

Katowice, dn...........


TNBSP w Rybniku -  strona główna