prezentacja

logo konkursu - Joanna Kucharczak

Międzyszkolny konkurs
na PLAKAT
promujący twórczość
Henryka Sienkiewicza

duże logo - afisz

Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy prace można odebrać w Bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku do poniedziałku, 6 lutego 2017 roku
(w dniach nauki szkolnej od 7.00 do 15.00, najlepiej
po wcześniejszym telefonie: 32 42 28 750 wew. 37)


Nagrodzone i wyróżnione prace były prezentowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku

Nagrodzone i wyróżnione prace były prezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku


Zdjęcia z finału konkursu
galeria zdjęć


Nagrodzeni i wyróżnieni:

W kategorii dzieci klas I - III szkół podstawowych:

Rodzaj wyróżnienia

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Pierwsze miejsce

Olga Porwoł - 9 lat

Teatr Ziemi Rybnickiej

Drugie miejsce

Kalina Konsek - 6 lat

Teatr Ziemi Rybnickiej

Trzecie miejsce

Iga Stachowska - 7 lat

Teatr Ziemi Rybnickiej

Wyróżnienie

Aleksandra Górnik - 7 lat

Teatr Ziemi Rybnickiej

W kategorii dzieci klas IV - VI szkół podstawowych:

Rodzaj wyróżnienia

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Pierwsze miejsce

Amelia Sakwerda
klasa V SP

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu

Drugie miejsce

Wiktoria Smyczek klasa IV SP - 10 lat

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

Trzecie miejsce

Agata Jordan
V klasa SP - 11 lat

Zespół Szkół w Rydułtowach

W kategorii młodzieży klas gimnazjalnych:

Rodzaj wyróżnienia

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Pierwsze miejsce

Aleksandra Kurpas - 15 lat

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

Pierwsze miejsce

Natalia Serwotka - druga klasa gimnazjum

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju

Pierwsze miejsce

Magdalena Benisz - trzecia klasa gimnazjum

Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku

Wyróżnienie

Marta Mańka - trzecia klasa gimnazjum

Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku

Wyróżnienie

Maciej Szczepanik - 15 lat

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku

Wyróżnienie

Karolina Kuczera
pierwsza klasa gimnazjum

Zespół Szkół w Rydułtowach

Wyróżnienie

Liliana Koczy
14 lat

Teatr Ziemi Rybnickiej

Wyróżnienie

Julia Pruszowska 13 lat

Teatr Ziemi Rybnickiej

Wyróżnienie

Dorota Dudoń 15 lat

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

Wyróżnienie

Marta Gajewska 14 lat

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

Wyróżnienie

Agnieszka Badocha 14 lat

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

W kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:

Rodzaj wyróżnienia

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Pierwsze miejsce
(komplet ze wskazaniem na jedną z prac)

Klaudia Chrószcz

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim

Drugie miejsce, nagroda publiczności

Yasmeen Phulpoto - 17 lat

Zespół Szkół nr 3 
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

Trzecie Miejsce

Daria Kufieta

Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

Wyróżnienie

Daria Sorosiak - 16 lat

Liceum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Wyróżnienie

Dominika Kufieta

Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

Wyróżnienie

Alicja Hanusek - 17 lat

Zespół Szkół nr 5 w Rybniku

Wyróżnienie

Marek Reszka - 19 lat

Zespół Szkół nr 3 
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku


Dla uczczenia 170. rocznicy urodzin, 100. rocznicy śmierci oraz Roku Henryka Sienkiewicza

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku organizuje:

Międzyszkolny konkurs  na PLAKAT promujący twórczość Henryka Sienkiewicza

Patronat honorowy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku
Patronat medialny: 
Portal Rybnik.com.pl oraz "Gazeta Rybnicka"


Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, któremu towarzyszyć będzie wystawa najbardziej interesujących prac, odbędzie się w poniedziałek 4 kwietnia 2016 roku o 8.30 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22.

Laureaci wraz z opiekunami są zaproszeni tego dnia na wykłady księdza dr Grzegorza Głąba, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu):

- Dlaczego "Quo vadis"? (9.40- 10.25)
- Kto ty jesteś? Polak mały! Mały??? Przeczytaj Trylogię!!! (10.40-11.25)

Zaproszenia na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nagrodzeni otrzymają za pośrednictwem poczty internetowej.

Zapraszamy:

- uczniów, którym przyznano nagrody i wyróżnienia,
- autorów prac zakwalifikowanych do wystawy (dla których także zostaną przygotowane pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki książkowe)
- ich nauczycieli - opiekunów (dla których przygotujemy podziękowania)

Lista zaproszonych uczniów:

Adamczyk Nikodem
Badocha Agnieszka
Bajer Marta
Benisz Magdalena
Błażkow Maciej
Bułat Wiktoria
Chrószcz Kaudia
Cieśla Martyna
Cuber Wiktoria
Dudoń Dorota
Faruga Klaudia
Gajewska Marta
Gawlas Kacper
Górnik Aleksandra
Grzenia Krzysztof
Hanusek Alicja
Hojka Klaudia
Jakimczuk Alicja
Jordan Agata
Judasz Marzena
Koczy Liliana
Konsek Kalina
Koziarz Klaudia
Kuczera Karolina
Kufieta Daria
Kufieta Dominika
Kurpas Aleksandra
Mańka Marta
Marcinkowska Wiktoria
Matuła Julia
Matuszek Angelika
Maziarek Aleksandra
Phulpoto Yasmeen
Piekarczyk Izabela
Piskała Sylwia
Porwoł Olga
Pośpiech Marta
Pruszowska Julia
Przygoda Michał
Ptaszkowska Maja
Rek Natalia
Reszka Marek
Rzeźniczek Damian
Sakwerda Amelia
Serwotka Natalia
Siemieniec Iga
Smyczek Wiktoria
Sorosiak Daria
Sperka Tomasz
Stachowska Iga
Swoboda Grzegorz
Szatanik Dorota
Szczepanik Maciej
Udała Zuzanna
Uszczyk Weronika
Witoszek Jakub

Prace, które nie zostały zakwalifikowane do wystawy, będzie można w dogodnym dla siebie terminie, od 5 do 29 kwietnia odebrać w bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich.
Jeżeli któremuś z nauczycieli, którego podopiecznym nie udało się zakwalifikować do wystawy, zależy na pisemnym
podziękowaniu - bardzo prosimy o kontakt.


Łącznie wpłynęło prac: 177 z następujących miejscowości: Czerwionka, Gaszowice, Jastrzębie-Zdrój, Jejkowice, Mikołów, Orzesze, Pogrzebień, Przegędza, Pszów, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Rzuchów, Wodzisław Śląski, Żory

Szkoły biorące udział w konkursie (w nawiasach ilość prac):

Szkoły Podstawowe klasy I - III (10):

Szkoły Podstawowe klasy IV - VI (106):

Gimnazja (39):

Szkoły Ponadgimnazjalne (22):


Rybnik, 3 marca 2016

FRAGMENTY z protokołu:

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
Międzyszkolnego konkursu na plakat promujący twórczość Henryka Sienkiewicza

 

Na konkurs wpłynęło łącznie 177 prac.

Jury w składzie:

- Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku - Pani Stanisława Adamek
- Pani Katarzyna Gozdawa - Grajewska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku
- Plastyk Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku  - Pan Lech Pierchała

oceniło prace nadesłane na konkurs w czterech kategoriach wiekowych przyznając nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikując prace do wystawy pokonkursowej.

1. W kategorii dzieci klas I - III szkół podstawowych:

Ilość prac zgłoszonych do konkursu: 10
Przyznano miejsca: 1,2,3 i jedno wyróżnienie

2. W kategorii dzieci klas IV - VI szkół podstawowych:

Ilość prac zgłoszonych do konkursu: 106
Do wystawy zakwalifikowano prace w ilości: 16
Przyznano: miejsca: 1,2,3  

3. W kategorii młodzieży klas gimnazjalnych:

Ilość prac zgłoszonych do konkursu: 39
Przyznano: trzy pierwsze miejsca i 8 wyróżnień

4. W kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:

Ilość prac zgłoszonych do konkursu: 21
Do wystawy zakwalifikowano prace w ilości: 20 (wraz z nagrodami i wyróżnieniami)
Przyznano: miejsca: 1,2,3 i cztery wyróżnienia


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów Rybnika, powiatu rybnickiego oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele: konkursu:
- zaciekawienie młodych ludzi twórczością Henryka Sienkiewicza, 
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności, 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Zasady przygotowania pracy:

- Praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- Forma pracy: plakat formatu A3 (strona z bloku rysunkowego) wykonany dowolną techniką

- Na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury). Można przeprowadzić eliminacje szkolne.

- Prace należy podpisać na odwrocie symbolem (składającym się z liczb i liter), a szczegółowe dane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora prosimy włożyć do koperty oznaczonej tym samym symbolem. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród.

- Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom konkursu prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do wtorku, 1 marca 2016 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "Konkurs PLAKAT"

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka pracy. 
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu.
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom. 
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: 
http://www.rybnik.pl/bsip/plakat/Sienkiewicz.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania. 
- zapraszamy do współpracy plastyków, historyków, polonistów, bibliotekarzy oraz innych nauczycieli.

Dane kontaktowe:
- Gabriela Bonk (koordynator konkursu w Zespole Szkół Urszulańskich) 
gabriela.bonk@gmail.com - w temacie "Konkurs PLAKAT"; tel. 32 42 28 750 wew. 37 lub 607 369 997

Wzór metryczki:

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

       

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Patronat honorowy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku

Patronat medialny:
Portal Rybnik.com.pl

Patronat medialny:
"Gazeta Rybnicka"


Sponsorzy nagród:

 

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku

Księgarnia ORBITA
RYNEK 12
44-200 RYBNIK
TEL/FAX 032 42 22 604

 

Organizator konkursu:
Zespół przedmiotów humanistycznych,
pod przewodnictwem mgr Doroty Bożętka
Praca nad regulaminem konkursu: mgr Dorota Bożętka i mgr Bogusława Kordas
Autor LOGO konkursu: mgr Joanna Kucharczak
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

KONTAKT z koordynatorem konkursu:
mgr Gabriela Bonk nauczyciel-bibliotekarz
gabriela.bonk@gmail.com tel. 607 369 997
Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku
ul. 3 Maja 22 44-217 Rybnik
tel. (032) 42-28-750 lub 42 23 740 wewnętrzny 37 ; fax: 42-38-333


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową: 30 stycznia 2016
  • dla zainteresowanych Gimnazjum: 5 marca i 9 kwietnia 2016
  • dla zainteresowanych Liceum: piątek, 22 kwietnia 2016

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com