W KRAINIE WRÓZB I MAGII

CZYLI ANDRZEJKI W BIBLIOTECE SP 21

30 listopada w bibliotece SP nr 21 uczennice z Aktywu Bibliotecznego i  Samorządu Szkolnego pod kierunkiem nauczycieli Beaty Kozielskiej-Oleś, Olgi Mięsok i Anny Sokół zorganizowały wspaniałą zabawę wszystkim tym, którzy lubią magię.

Celem spotkania było zapoznanie ze zwyczajami andrzejkowymi oraz kształtowanie szacunku dla kultury i obyczaju.Biblioteka w tym dniu zamieniła się w Krainę Wróżb i Magii. W pięknie przystrojonej bibliotece widać było drżące płomyki świec i dziwne cienie na ścianach.

Andrzejki to jeden z tych wyjątkowych magicznych dni w roku, podobnie jak noc świętojańska. Andrzejki to bardzo sympatyczne święto w Naszej Bibliotece, które wpisane zostało do kalendarza imprez szkolnych. W tym dniu uczniowie z klas I - VI wraz z wychowawcami odwiedzali bibliotekę wg ustalonego planu. Uczniowie przed spotkaniem z wróżkami odpowiadali na wylosowane pytania, wyszukiwali wiadomości w przygotowanych przez bibliotekarzy książkach, odgadywali zagadki, szukali przysłów związanych ze św. Andrzejem.

Wróżki przepowiadały przyszłość przy pomocy kart Merlina, wróżyły z zapałek, szpilek i innych akcesoriów. Wróżyły uczniom i nauczycielom. Wróżki wywróżyły, że prawie wszystkie dziewczęta wyjdą kiedyś za mąż a chłopcy znajdą swoje żony. Dzięki wróżbom dowiedzieliśmy się również, że będziemy mieli w przyszłości dużo lekarzy, nauczycieli, a nawet polityków. Podczas zabawy śmiechu było co niemiara.

 

Opracowała Beata Kozielska-Oleś


Bibioteki Szkolne i Pedagogiczna w Rybniku