REGULAMIN
IX MIEJSKIEGO KONKURSU REGIONALNEGO

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

Miejsce:         Szkoła Podstawowa nr 5 w Wodzisławiu Śląskim

Termin:          26 kwietnia 2007 r. , godz. 10.00

Uczestnicy:     jedna 2- osobowa drużyna ze szkoły ( uczniowie kl. II - III )

Tematyka:     -     najważniejsze wydarzenia z dziejów Wodzisławia Śląskiego

-         zabytki naszego miasta

-         położenie i zabudowa

-         wiadomości z regionu

-         tradycje, zwyczaje i potrawy śląskie

-         najczęściej używane wyrażenia gwarowe

-         legendy i bajki ziemi wodzisławskiej

Literatura:     1. "Wodzisław Śląski" - album wydany przez Ośrodek Promocji Ziemi

                             Wodzisławskiej, tekst P. Porwoł

                        2. " Krajobrazy Ziemi Wodzisławskiej"  K. Cichy. Wydawnictwo Śląskie ABC 

                              Rybnik

                        3. " Wodzisław Śląski .Nasze miasto" "  K. Cichy. Wydawnictwo Śląskie ABC 

                              Rybnik

                        4. "Wodzisław Śląski" - informator Urzędu Miasta

                        5. "Żywot Ślązoka poczciwego"  M. Szołtysek. Rybnik 1999 r.

                        6. "Elementarz Śląski" M. Szołtysek. Rybnik 2001r.

                        7. "Serwis Wodzisławski" - nr z lutego i marca

Przebieg konkursu:

                         I etap - test wypełniany przez drużynę

                        II etap - ustne odpowiedzi drużynowe

Zgłoszenia:     do 13 kwietnia 2007 r. /na kartach zgłoszeń dołączonych do regulaminu/

Adres organizatora:              Szkoła Podstawowa nr 5

                                               ul. Tysiąclecia 25

                                               44 - 300 Wodzisław Śląski

                                               tel. 455-48-30

 Szczegółowych informacji udzielają:  mgr Renata Niklasińska

   mgr Hanna Rek


Karta zgłoszenia

do IX Powiatowego Konkursu Regionalnego

 "Moja miejscowość"

Imię  i nazwisko uczniów biorących udział w konkursie:

 

1. ......................................................................................

 

2. ......................................................................................

Nr i adres szkoły, którą reprezentują:

.........................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów:

.........................................................................................

Zgodnie z regulaminem konkursu proszę o dostarczenie

zgłoszenia do 13 kwietnia 2007 r.

/ SP 5 Wodzisław Śl. ul Tysiąclecia 25  tel./fax 455- 48-30 /