TNBSP w Rybniku -  strona główna

Wernisaż niepełnosprawnych artystów "Drzewo ma kształt i duszę"

Dnia 11 kwietnia 2011 o godzinie 10.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku Filia Wodzisław Śląski odbył się wernisaż prac uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

W otwarciu wystawy zatytułowanej "Drzewo ma kształt i duszę" wzięli udział uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Wodzisławiu Śl., wraz z opiekunem P. Ireną Brachman oraz wicedyrektor RODNiIP "WOM" w Rybniku P. Adam Kapias.

Należy podkreślić, że spotkania z twórczością osób niepełnosprawnych nie należą już dzisiaj do rzadkości, bowiem od wielu lat obserwuje się dynamiczny rozwój artyzmu tej grupy społecznej. Dzieła jakie prezentują często napawają zdumieniem, podziwem a odziane w kunszt magicznej barwy otulają prostotą, to co twórca profesjonalny podkreśliłby detalem. Świat jaki widzą w swych dziełach nie jest skomplikowany, nie wymaga szczegółowych interpretacji, ani recenzji krytyków sztuki, jest po prostu wyrazem piękna rzeczywistości widzianej oczami człowieka o niepełnej sprawności.

Wernisaż połączony jest z wystawą książek poświęconych malarstwu i sztuce. Honorowy patronat obejmuję Filia Biblioteki Pedagogicznej i Pani mgr Barbara Pak - kierownik biblioteki jak również pomysłodawca tej wystawy.
Ekspozycję przygotowali nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo -Rewalidacyjnych w osobie: P. Barbara Budka; P. Barbara Grzyb, P. Aleksandra Kozłowska i pracownicy biblioteki P. Agnieszka Firczyk, P. Anna Węgrzyn, P. Artur Różycki i P. Danuta Jamróz

Prace niepełnosprawnych artystów można oglądać do 6 maja 2011 r.

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com