"Konkurs pięknego czytania"
 
w Zespole Szkół Sportowych
     w Radlinie

     20 listopada 2007 r. w czytelni szkolnej rywalizowali między sobą, w "Konkursie pięknego czytania", uczniowie ze wszystkich klas III szkoły podstawowej. Konkurs przebiegał pod hasłem "Kocham czytać". Trzecioklasiści - przedstawiciele klas, wyłonieni podczas klasowego etapu konkursu, starali się zostać najlepszymi, aby móc reprezentować swoją szkołę na zewnątrz. Musieli oni przed komisją zaprezentować tekst wcześniej przygotowany oraz tekst nowy - nieznany. Rywalizacja była zacięta. Podczas czytania tekstu przygotowanego poziom był bardzo wyrównany. Dopiero czytanie tekstu nowego, nieznanego pomogło komisji wychwycić potknięcia rywalizujących uczniów. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi. Uczennice: Natalia Maciończyk z kl. III a, Magdalena Przeliorz z kl. III b, Natalia Dąbek z kl. III c oraz Małgorzata Cnota z kl. III d będą  reprezentować Sportową Szkołę Podstawową nr 2 na międzyszkolnym konkursie  "Mistrz bezbłędnego czytania", zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radlinie.

     Zwycięzcy "Konkursu pięknego czytania"  

Pamiątkowe fotografie z przebiegu konkursu 

Konkurs przygotowali nauczyciele bibliotekarze ZSS: Anna Bułat i Joanna Szewczyk


Biblioteki Szkolne i Pedagogiczna Rybniku