TNBSP w Rybniku -  strona główna

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy

Tradycyjnie w miesiącu maju biblioteka szkolna w SP3 w Leszczynach zorganizowała kolejny międzyszkolny konkurs czytelniczy. W tym roku nosił tytuł "W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy".

Do zmagań konkursowych zgłosiło się 8 drużyn naszej gminy.

Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test pisemny, ułożyć kolorowy obrazek z puzzli, odpowiedzieć ustnie na pytania i rozwiązać krzyżówkę.

Najbardziej jednak podobało się zadanie z wykorzystaniem komputera, które polegało na wyszukaniu szczegółów różniących dwa obrazki z wierszy Jana Brzechwy.

Konkurs urozmaiciła prezentacja multimedialna dotycząca dzieciństwa Jana Brzechwy

Prezentacja multimedialna

oraz występ uczennic z kl. VI e. 

Organizatorki: Aleksandra Michalik, Katarzyna Jastrzębska i Aleksandra Drapacz ( polonista) 


PYTANIA KONKURSOWE ZE ZNAJOMOŚCI WIERSZY JANA BRZECHWY:

- nieuczciwy
- zły
- dobry dla zwierząt
- sprytny
- uczciwy
- koleżeński
- przebiegły
- prawdomówny
- dumny
- życzliwy

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com