logo konkursu - Joanna Kucharczak

Międzyszkolny konkurs
Jak CHLEB

REGULAMIN i AFISZ do pobrania: Word, PDF, JPG


Prezentacje wykorzystane w czasie finału konkursu:

Nagrodzone prace, organizatorzy i sponsorzy nagród:
Życie i twórczość patrona konkursu:

Wyniki konkursu:

Pierwsze miejsce:

Patrycja Zając

2 Gimnazjum Specjalne
ZSS im. W. Sheborne w Leszczynach

Drugie miejsca:

Aleksandra Zdrzałka

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Sylwia Skorupa

Gimnazjum nr 3 w Rybniku

Trzecie miejsca:

Michał Przygoda

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

Marek Fojcik

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Marta Pinior

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku - Zamysłowie

Wyróżnienia:

Kamila Szewczyk

Nagroda biblioteki ZSU

Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku

Żaneta Sosna

Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku

Krzysztof Matuszyński

Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku

Dawid Kloch

Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku

Sebastian Królikowski

Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku

Jolanta Dziubany

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

Natalia Dziubany

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

Natalia Sobocik

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

Piotr Piekarski

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Rybniku

Robert Hanusek

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach

Agata Binek

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach

Weronika Wałach

Nagroda Publiczności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku - Zamysłowie

Agata Hildebrendt

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ZSS im. W. Sheborne w Leszczynach

Wiktoria Brudny

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Inka Kaczor

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku


Julia Dymek

Nagroda biblioteki ZSU

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

Kwalifikacja do wystawy


Wszystkich Uczestników konkursu wraz z Opiekunami zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie we wtorek, 25 kwietnia na godzinę 13.30 do auli Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Przebieg spotkania:
- W recepcji będzie można odebrać podziękowania dla opiekunów oraz prace niezakwalifikowane do wystawy
- Idąc do auli będzie można podziwiać wszystkie zakwalifikowane do wystawy prace
- Powitanie zaproszonych gości i wszystkich uczestników konkursu
- Krótki utwór muzyczny
- Krótka prelekcja z pokazem slajdów prezentacji multimedialnej na temat patrona konkursu wygłoszona przez przedstawiciela Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
- Krótki utwór muzyczny
- Wręczenie dyplomów za udział w konkursie
- Wręczenie dyplomów i drobnych upominków: za kwalifikację do wystawy oraz za wyróżnienie
- Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu
- Wręczenie symbolicznej nagrody publiczności od społeczności Zespołu Szkół Urszulańskich

Już teraz z radością informujemy, że wyróżnione i nagrodzone prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowejPedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku, w sierpniu 2017 roku

galeria prac zakwalifikowanych do wystawy
Prace zakwalifikowane do wystawy, wyróżnione i nagrodzone

28 marca 2017 jury w składzie:

- Przedstawiciel Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rybniku - pani Sylwia Jedziniak
- Przedstawiciel Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku - pani Agnieszka Lubina  
- Członek Rady Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Rybniku - pani Lidia Hajduk

oceniło prace nadesłane na konkurs przyznając nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikując prace do wystawy pokonkursowej.

Przyznano łącznie 6 nagród, 16 wyróżnień oraz 17 kwalifikacji do wystawy. Przewidujemy dyplomy i symboliczne upominki dla każdego uczestnika konkursu, oraz podziękowania dla opiekunów. Prace niezakwalifikowane do wystawy można odebrać w bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich


Wpłynęły 52 prace z następujących placówek oświatowych (skrócone nazwy):


Dla uczczenia Roku Świętego Brata Alberta - Adama Chmielowskiego
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
we współpracy z 
Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o/Rybnik organizuje:

Międzyszkolny konkurs 
Jak CHLEB
Jak dziś można wcielać w życie słowa patrona roku 2017:
"Trzeba być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny"

Patronat honorowy: Koło Rybnickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów Rybnika, powiatu rybnickiego oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:
- zaciekawienie młodych ludzi postacią Adama Chmielowskiego, 
- zachęcenie do refleksji na temat dobroczynności i wolontariatu,
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności, 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej,
- praktyczne ćwiczenia w tworzeniu notatki graficznej w formie mapy myśli.

Zasady przygotowania pracy:

- Praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- Forma pracy: bogato ilustrowana notatka graficzna, najlepiej w formie mapy myśli lub ewentualnie praca plastyczna (rysunek, wyklejanka.) koniecznie formatu A2 (420×594 mm) ilustrująca temat: Jak dziś można realizować słowa patrona roku 2017: "Bądź dobry jak chleb"

- Na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury). Można przeprowadzić eliminacje szkolne.

- Prace należy podpisać na odwrocie symbolem (składającym się z siedmiu liczb i liter), a szczegółowe dane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora prosimy włożyć do koperty oznaczonej tym samym symbolem. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród.

- Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do czwartku, 23 marca 2017 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem:
"Jak CHLEB"
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są na wtorek, 25 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców,
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy,
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu,
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/jak/chleb.htm,
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania,
- zapraszamy do współpracy plastyków, katechetów, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, bibliotekarzy oraz innych nauczycieli.

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

       

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku


Sponsorzy nagród:

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Księgarnia ORBITA
RYNEK 12 RYBNIK

  Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Wydział Promocji Urzędu Miasta Rybnika
Koło Rybnickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku Starostwo Powiatowe w Rybniku
Referat Oświaty Promocji Kultury i Zdrowia

Organizator konkursu:
Zespół przedmiotów humanistycznych,
pod przewodnictwem mgr Doroty Bożętka
Praca nad regulaminem konkursu: mgr Dorota Bożętka
Autor LOGO konkursu: mgr Joanna Kucharczak
Konferansjerka: mgr Franciszek Szweda
Przygotowanie utworów muzycznych: mgr Agnieszka Szweda
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową: 4 lutego 2017
  • dla zainteresowanych Siódmą klasą Szkoły Podstawowej: 4 marca i 8 kwietnia 2017
  • dla zainteresowanych Liceum: we wtorek, 4 kwietnia 2017 - godzina zostanie podana później

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com