Program Czytające Szkoły w SP 15 w Żorach

"Cała polska czyta dzieciom"- jak realizujemy program "Czytające szkoły" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Żorach

Tekst WORD


"Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować"

Do programu "Czytające szkoły" w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" nasza szkoła przystąpiła 1 października 2007 roku - koordynatorem została biblioteka szkolna.
Do programu przyłączyła się świetlica oraz wychowawcy klas I - III, czytając głośno swoim uczniom codziennie przez 10 minut wybraną przez siebie lub uczniów książkę.
Pozostałym nauczycielom biblioteka proponuje okazjonalne głośne czytanie w klasach jeden raz w miesiącu. Okazję i temat przewodni czytanych książek na dany miesiąc mogą wybrać zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice.

"Polskie szkoły, które wprowadziły codzienne głośne czytanie, obserwują:
- poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów,
- wzrost zrozumienia tekstów i poleceń,
- poprawę koncentracji, wydłużenie się przedziału uwagi,
- wyciszenie i większą gotowość do nauki,
- większą skłonność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia,
- wzrost poczucia humoru,
- powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami,
- poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,
- spadek ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań,
- większe zaangażowanie rodziców w czytanie dzieciom w domu,
- wzrost czytelnictwa - uczniowie wypożyczają więcej książek" (z badań Fundacji ABCXXI)

Po prawie dwóch latach realizacji programu w naszej szkole możemy już zauważyć efekty czytelnicze i wychowawcze w obrębie niektórych, wyżej wymienionych punktów, zwłaszcza dwóch ostatnich.
Celem szerzenia naszego programu skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców jest przede wszystkim:
- umacnianie nawyku obcowania z książką,
- wykształcenie świadomości czytelniczej wśród rodziców,
- oswojenie środowiska wychowawczego w domu i w szkole z regularnym głośnym czytaniem,
- uzupełnienie domowego czytania,
- dawanie szansy codziennego kontaktu z książką dzieciom, które tego nie mają wcale.

Nasz czytelniczy miesiąc
Każdego miesiąca - od października do maja - czytelniczy temat przewodni realizowany jest na wielu płaszczyznach:
- wystawka książek w bibliotece,
- informacje w gablotce bibliotecznej,
- artykuł w gazetce szkolnej,
- komunikaty w szkolnym radiowęźle,
- konkurs "5 Pytań"- co miesiąc uczniowie odpowiadają na 5 pytań dotyczących tematu
- Dzień Głośnego Czytania - jeden dzień w miesiącu nauczyciele czytają głośno uczniom w klasie
fragmenty książek na wybrany temat (przez 10-15 minut)
- Gość w Bibliotece - każdego miesiąca zapraszana jest do biblioteki ciekawa osoba, związana
z tematem, która czyta głośno zaproszonej klasie fragmenty książek - każde spotkanie
(wykorzystujemy sprzęt multimedialny) urozmaicone jest prezentacjami, zagadkami i
mini-konkursami tematycznymi oraz niespodziankami i upominkami (np. rozdajemy
zakładki i ulotki do książek z fundacji ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom".

Rok szkolny 2007/2008

Październik 2007
Temat: "Ulubione książki z lat szkolnych naszych nauczycieli"
- wystawka książek - "Takie książki czytaliśmy"
- artykuł - "Ankiety czytelnicze naszych nauczycieli z lat szkolnych"
- konkurs o autorach "nauczycielskich" książek
- Dzień Głośnego Czytania - nauczyciele czytali uczniom w klasie swoje ulubione
w dzieciństwie książki
- Gościem w bibliotece była emerytowana nauczycielka czytająca zaproszonej klasie fragmenty swoich ulubionych w dzieciństwie książek

Listopad 2007
Temat: "Świat Astrid Lindgren" z okazji urodzin autorki
- wystawka książek autorki
- artykuł biograficzny o A. Lindgren
- konkurs o autorce i jej książkach
- Dzień Głośnego Czytania - fragmenty książek A. Lindgren
- Gośćmi w bibliotece byli Rodzice wybranej klasy, którzy czytali książki pani Lindgren

Grudzień 2007
Temat: "Święty Mikołaj żył naprawdę"
- wystawka książek o tematyce świątecznej
- artykuł o historii św. Mikołaja
- konkurs Mikołajowy
- Tydzień Głośnego Czytania - katecheci czytali w klasach opowiadanie o św. Mikołaju
- Gościem w bibliotece była Siostra Anna ze Zgromadzenia Boromeuszek, która czytała legendę o św. Mikołaju

Styczeń 2008
Wystawka książek z kolekcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"
wydanych przez "Politykę" jesienią 2007 roku

Luty 2008
Temat: "Przyjaźń w książkach Małgorzaty Musierowicz"
- wystawka książek M. Musierowicz
- artykuł o przyjaźni wśród dzieci
- konkurs o autorce i jej książkach
- Dzień Głośnego Czytania - fragmenty książek M. Musierowicz
- Gościem w bibliotece była pani pedagog naszej szkoły, która czytała fragmenty książek M. Musierowicz i rozmawiała z uczniami o przyjaźni

Marzec 2008
Temat: "Śląskie legendy"
- wystawka książek "Czytamy polskie legendy"
- artykuł o śląskich postaciach z bajek (Utopek, Bebok, Szcziga, Skarbnik i inne)
- konkurs o śląskich postaciach z bajek
- Dzień Głośnego Czytania - Bajki i legendy śląskie
- Gościem w bibliotece była pani Jadwiga Tabor - przedstawiciel Żorskiego Ośrodka Regionalnego, która czytała legendy o Skarbniku z książki "Legendy polskie"

Kwiecień 2008
Temat: "Szanujmy i dbajmy o zdrowie"
- wystawka książek o zdrowiu
- artykuł "Smak zdrowia"
- konkurs o zasadach higieny i zdrowego odżywiania
- Dzień Głośnego Czytania - książki promujące zdrowy tryb życia
- Gościem w bibliotece była pielęgniarka szkolna, która czytała fragmenty książek z serii o Filipie z feralnej wyspy

Maj 2008
Temat: "Poznajemy legendy narodów europejskich"
- wystawka książek z legendami krajów Europy
- artykuł przedstawiający krótko legendy europejskie dostępne w bibliotece
- konkurs o krajach europejskich
- Dzień Głośnego Czytania - legendy europejskie
- Gośćmi w bibliotece byli nauczyciele języka angielskiego , którzy czytali legendę angielską z podziałem na role

Czerwiec 2008
Wystawka 23 książek z kolekcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"
wydana przez "Politykę" na przełomie 2007/2008
Żorski Dzień Głośnego Czytania - 2 VI 2008 - "Książka na wakacje"

Rok szkolny 2008/2009

Wrzesień 2008
Wystawka 23 książek z kolekcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"

Październik 2008
Temat: "Niezwykły świat marzeń i fantazji Ani z Zielonego Wzgórza" (stulecie powieści)
- wystawka serii książek o Ani z Zielonego Wzgórza
- artykuł o Lucy Maud Montgomery - autorce serii książek o Ani
- konkurs związany z książką "Ania z Zielonego Wzgórza"
- Dzień Głośnego Czytania - "Ania z Zielonego Wzgórza"
- Gościem w bibliotece była "ucharakteryzowana" pani dyrektor szkoły - Gabriela Izydorska, która czytała fragmenty jubileuszowej powieści

Listopad 2008
Temat: "Wszystkim jest potrzebny miś" (Święto Pluszowego Misia)
- wystawka książek, gdzie bohaterem jest pluszowy miś
- artykuł o historii pluszowego misia
- konkurs związany z historią i książkami o pluszowych misiach
- Dzień Głośnego Czytania - seria książek o misiu Paddingtonie i inne
- Gośćmi w bibliotece byli Rodzice klas pierwszych, którzy czytali książeczki o misiach

Grudzień 2008
Temat: " Cud Bożego Narodzenia"
- wystawka książek o tematyce świątecznej
- artykuł o obyczajach związanych Bożym Narodzeniem
- konkurs związany z tradycjami świątecznymi
- Dzień Głośnego Czytania - opowiadania świąteczne
- Gośćmi w bibliotece byli pracownicy administracyjni szkoły, którzy czytali opowiadania świąteczne

Styczeń 2009
Temat: "Na ratunek dzieciom w Kongo" (akcja charytatywna z ramienia UNICEF)
- informacje w gablotce o tragicznej sytuacji dzieci w Kongo
(na podstawie materiałów "Małego Gościa Niedzielnego")
- artykuł w gazetce szkolnej (wg raportu UNICEF)
- konkurs związany z akcją
- Dzień Głośnego Czytania - legendy afrykańskie
- Gościem w bibliotece był Ojciec Grzegorz ze Zgromadzenia księży Werbistów w Rybniku który czytał legendę kongijską i opowiadał o misjach w Kongo

Luty 2009
Temat: "Ada to nie wypada"
- wystawka książek o dobrych manierach
- artykuł "Alfabet dobrych manier"
- konkurs " Proszę, dziękuję, przepraszam"
- Dzień Głośnego Czytania - książki o dobrych manierach
- Gościem w bibliotece była pani Woźna, która czytała książkę "Savoir-vivre dla dzieci"

Marzec 2009
Temat: "Przysłowie prawdę ci powie"
- wystawka książek przyrodniczych i ekspozycja przysłów polskich
- artykuł "O mądrości przysłów polskich
- konkurs "Czy znasz polskie przysłowia?"
- Tydzień Głośnego Czytania - szkolni katecheci czytali w klasach opowiadania z morałem, oparte na polskich przysłowiach
- Gościem w bibliotece była nauczycielka języka polskiego, która czytała fragmenty książki "Z przysłowiami za pan brat"

Kwiecień 2009
Temat: "Żory nasze miasto"
- wystawka książek o Żorach
- artykuł " Z historii naszego miasta"
- konkurs o Żorach
- Dzień Głośnego Czytania - legendy żorskie
- Gościem w bibliotece był przedstawiciel Rady Miasta pan Krzysztof Kurek, który czytał legendy żorskie

Maj 2009
Temat: " Dziecko i jego prawa"
- wystawka książek obyczajowych z bohaterem dziecięcym
- artykuł o prawach dziecka
- konkurs ze znajomości Konwencji praw dziecka
- Dzień Głośnego Czytania - opowiadania i teksty o prawach dziecka
- Gościem w bibliotece był wiceprezydent miasta Żory - prawnik - pan Daniel Wawrzyczek, który czytał fragmenty książki G. Kasdepke "Mam prawo" i opowiadał o tym jak został prawnikiem.

Czerwiec 2009
Wystawka 23 książek z kolekcji "Cała Polska czyta dzieciom"
Żorski Dzień Głośnego Czytania - 1 VI 2009 - "Książka pełna humoru"

Rok szkolny 2009/2010

Nasze plany:
Wrzesień - wystawa kolekcji
Październik - "Tajemniczy ogród" (!00-lecie wydania powieści) - ogród w bibliotece
Listopad - promocja książek i autora Kornela Makuszyńskiego
Grudzień - seria książek o Mikołajku
Styczeń - promocja książek i autorki Hanny Ożogowskiej
Luty - wystawka kolekcji.?
Marzec - promocja książek i autora Jana Grabowskiego
Kwiecień - dzieje książki (Światowy Dzień Książki)
Maj - promocja książek i autorki Marii Kruger
Czerwiec - wystawa kolekcji
Wprowadzenie zajęć biblioterapeutycznych w bibliotece i świetlicy.

Nasza "Czytająca Szkoła" a Rodzice

Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka, to od nich zależy czy wychowają
go na mądrego i zdrowego emocjonalnie człowieka, zapewniając mu opiekę oraz cierpliwe,
konsekwentne i pełne miłości wychowanie.

"Według badań naukowych głośne czytanie dziecku:
- buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,
- zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
- rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
- uczy myślenia, poprawia koncentrację,
- poszerza wiedzę ogólną,
- rozbudza zainteresowania
- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
- wzmacnia samouznanie dziecka,
- uczy wartości moralnych,
- rozwija wrażliwość i empatię,
- zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera,
- chroni przed zagrożeniami ze strony kultury masowej,
- kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy"(źródło: Fundacja ABCXXI)

Pragnąc wesprzeć rodziców w wychowaniu dzieci, dostrzegając jednocześnie ważną rolę
książki i czytania w procesie wychowania, kierujemy w stronę rodziców działania, zachęcające
do głośnego czytania swoim dzieciom w domu:
- na ścianie głównego korytarza zawieszona jest duża tablica korkowa adresowana do rodziców -
zamieszczamy tu ulotki Fundacji ABCXXI, informacje o kolekcji 23 książek "Polityki",
rekomendowanych przez Fundację, które posiadamy w szkolnej bibliotece, informacje o tym,
jak realizujemy program "Czytające Szkoły" w naszej placówce oraz zaproszenie do
współpracy;
- zapraszamy rodziców na spotkania do biblioteki w charakterze Gości Czytających:
- wysyłamy zaproszenia dla rodziców klas pierwszych na uroczystość pasowania na czytelnika,
zwracając uwagę w trakcie zajęć na to, jakie dobrodziejstwa płyną z głośnego czytania dzieciom;
- opracowałyśmy Ankietę dla rodziców, diagnozującą poziom ich świadomości czytelniczej
(ankietę rozdamy rodzicom w październiku - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych):
- planujemy (listopad-na stale) na zebraniach rodzicielskich w klasach pierwszych przedstawiać
20 minutowy film Fundacji ABCXXI - "Wychowanie przez czytanie" oraz rozdawać rodzicom
(w miarę możliwości) materiały reklamowe Fundacji lub własnoręcznie wykonane ulotki
uświadamiające i zachęcające rodziców do głośnego czytania dzieciom.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do rozbudzenia i poszerzenia zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wpłyną korzystnie na rozwój emocjonalny dzieci i świadomość czytelniczą rodziców.
Zapraszamy szkoły do realizowania programu "Czytające Szkoły".
Dzieląc się własnymi pomysłami, które mogą być inspiracją do działania, życzymy własnych, ciekawych pomysłów oraz wielu sukcesów i osiągnięć w promowaniu
"wychowania przez czytanie".

Bibliotekarze Szkoły Podstawowej Nr 15 w Żorach
koordynatorzy - Justyna Gawlik
Danuta Grodoń-Śliwińska


TNBSP w Rybniku -  strona główna