Majowe Dni Książki w ZSS w Radlinie 

     Po raz kolejny, w tym roku szkolnym, uroczyście obchodziliśmy święto książki i  ludzi związanych z książkami. Już na początku maja, w miejscach najbardziej uczęszczanych w szkole, pojawiły się plakaty informujące o planowanych imprezach, zabawach i konkursach. Podczas "Tygodnia bibliotek", w dniach od 7 do 13 maja, przebiegającego pod hasłem "Biblioteka mojego wieku" w bibliotece szkolnej została przygotowana gazetka, informująca o tym święcie, rozwieszone były plakaty, a 11 maja nastąpiło ogłoszenie wyników "Konkursu poetyckiego na wiersz promujący bibliotekę szkolną". Laureatkami konkursu zostały: Aleksandra Bluszcz z kl. V c, Izabela Machnik z kl. V c i Hanna Rogowska z kl. V d. Prace dziewcząt zostały wysłane na "Międzyszkolny konkurs poetycki".


     
Na fotografii nagrodzone uczennice: Hania, Ola i Iza 

Wiersz Aleksandry Bluszcz "Biblioteka w naszej szkole" otrzymał trzecią nagrodę na Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim.

      28 maja, w czytelni szkolnej, zebrali się uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, zaproszeni na kolejne, tym razem, majowe "spotkanie z książką". Przybyli bardzo licznie. Starsze koleżanki z Koła Przyjaciół Książki" przygotowały dla nich inscenizację zatytułowaną "Jak to z książką było". Dzięki tej inscenizacji dzieci poznały historię książki od najstarszych form: tabliczek glinianych poprzez zwój papirusowy, kodeks pergaminowy, pierwsze książki drukowane aż po książkę współczesną, z którą spotykają się na co dzień. Poznali sylwetkę wynalazcy druku, oglądali wystawkę, obrazującą zmiany, jakie dokonywały się z książką, miały możliwość dotykania materiału pisarskiego jakim był papirus oraz papieru czerpanego z umiejscowionymi na nim znakami wodnymi.  Kolejna część spotkania była poświęcona na głośne czytanie opowiadania E. de Amicisa "Mały pisarczyk z Florencji". Po wysłuchaniu tekstu literackiego, który wzbudził w słuchaczach duże zainteresowanie, były pytania i odpowiedzi oraz ocena postępowania małego bohatera. Końcówka spotkania, tradycyjnie, przeznaczona była na zabawę. Uczniowie odgadywali zagadki literackie, a w nagrodę otrzymali słodycze.

Uczennice z KPK opowiadające "Jak to z książką było"

Zaciekawiona i zasłuchana publiczność

     31 maja do czytelni szkolnej zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w obchodach Majowych Dni Książki, organizowanych przez bibliotekę szkolną. Spotkanie było podsumowaniem imprez i zabaw, które miały miejsce w szkole. Zostały ogłoszone wyniki konkursów, rozlosowano nagrody wśród uczniów, którzy prawidłowo rozwiązali krzyżówki w szkolnych miesięcznikach: "Małolat" i "Sowizdrzoł" oraz wręczono nagrody. Po części oficjalnej była część artystyczna przygotowana przez  uczennice z Koła Przyjaciół Książki", które zapoznały koleżanki i kolegów z historią książki. Było "coś dla duszy i coś dla ciała". Częstując się słodyczami, uczniowie wysłuchali nagrodzonych prac literackich, czyli twórczości koleżanek. Swoje opowiadania o "Bibliotece ze snów lub marzeń" przeczytały nagrodzone uczennice: Elżbieta Menżyk z kl. V b, Anna Brząkalik z kl. V b i Katarzyna Skiba z kl. V c.


Na fotografii autorki opowiadań: Kasia, Ania i Elżbieta

 Spotkanie towarzyskie przebiegało w miłej atmosferze.

Całość obchodów przygotowali nauczyciele bibliotekarze ZSS w Radlinie: Anna Bułat i Joanna Szewczyk, a pomagały nam uczennice z Koła Przyjaciół Książki.


TNBSP w Rybniku -  strona główna