Realizacja działań w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek
w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 13 im. Polskich Olimpijczyków
w Zespole Szkół nr 6 w Żorach
7-14 V 2012 r.

          W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Zespole Szkół nr 6 w Żorach zorganizowała w dniach 7-14 maja następujące imprezy, spotkania i konkursy:

Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na Rycerzy Książki

 

Uczniowie klas I przybyli do szkolnej biblioteki, gdzie podczas zajęć bibliotecznych, zostali pasowani na Rycerzy Książki. W części artystycznej tych zajęć, gościliśmy także szczególne postaci, czyli Książkę, Wróżkę i Krasnoludka. Po przedstawieniu inscenizacji, wyrabiającej u pierwszoklasistów nawyk poszanowania książek, Książka pasowała każdego z uczniów na swojego Rycerza. Uczniowie, natomiast, złożyli uroczyste przyrzeczenie przed Książką, obiecując przestrzegać zasad, jakimi powinien cechować się Rycerz Książki.

W kolejnej części zajęć bibliotecznych pierwszoklasiści wykonywali różne zadania, rozwiązywali rebusy, łamigłówki i zagadki, poznając w ten sposób zasady zachowania w bibliotece, jej regulamin, a także bohaterów różnych bajek. Na zakończenie zajęć uczniowie wypożyczyli sobie książeczki. Dzień ten był bardzo szczególny i bajkowy, gdyż pierwszoklasiści przyszli na zajęcia przebrani za różne bajkowe postacie, przenosząc się tym samym w kolorowy świat wyobraźni. Przebrania te posłużyły także do wspólnej zabawy, polegającej na rozpoznawaniu bajek, z jakich pochodzą bohaterowie, za których przebrali się uczniowie. Zajęciom tym towarzyszyła radosna atmosfera i bajkowe okoliczności.

Szkolny konkurs biblioteczny "Czyje to święto?"

Kolejnym wydarzeniem, odbywającym się z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, był szkolny konkurs biblioteczny "Czyje to święto". Konkurs kierowany był do uczniów klas I-VI naszej szkoły i polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czyje święto obchodzimy dnia 8 maja? Z odpowiedzią na pytanie konkursowe nie było problemów, wszyscy uczestnicy konkursu udzielili poprawnej odpowiedzi, podając, iż 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza. Dnia 14 maja spośród uczestników konkursu wylosowano zwycięzcę, który został nagrodzony dyplomem i książką, ufundowaną przez Samorząd Uczniowski.

Zajęcia kaligraficzne w MBP w Żorach

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek i współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Żorach dna 8 maja uczniowie naszej szkoły (kl. VIA i VIB) wzięli udział w przygotowanych przez MBP zajęciach kaligraficznych. Młodzież miała możliwość poznać zasady prawidłowej postawy podczas pisania, prawidłowego trzymania pióra, a także ćwiczyła się w sztuce starannego i estetycznego pisania. Na zakończenie zajęć uczennica naszej szkoły, w imieniu wszystkich uczniów, wręczyła Pani Joannie Harasim (bibliotekarce MBP w Żorach) laurkę z życzeniami dla wszystkich pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach z okazji Dnia Bibliotekarza.

 

Więcej informacji na http://www.sp13zory.neostrada.pl/biblioteka/tb11-12.html

Działania przeprowadziła Edyta Guznowska
- nauczyciel-bibliotekarz SP-13 w Żorach


BSIP