Plan obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Żorach

I Wystawka: Nowości wrześniowe w bibliotece szkolnej

II Gazetka poświęcona Zbigniewowi Herbertowi w związku z kończącym się "Rokiem Herberta"

III Konkursy dla:

uczniów gimnazjum uczniów liceum
prezentacja multimedialna w programie Power Point na jeden z trzech tematów:

1. Ulubiony bohater literacki
2. Ulubiona książka
3. Ulubiony autor

do wyboru:

1. Konkurs czytelniczy "Zbigniew Herbert znany i nieznany"
2. Konkurs na
esej inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta
3. Konkurs recytatorski (prezentacja maksimum 2 utworów poety)

IV Szkolny kiermasz książek używanych

nauczyciel-bibliotekarz Lucyna Kret


TEMATY ESEJÓW:

1. Pan Cogito - przełom w polskiej poezji powojennej i w etyce inteligencji polskiej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
2.Dlaczego klasycy? Scharakteryzuj sposoby wykorzystania wątków i tradycji antycznych oraz ich funkcje w twórczości Zbigniewa Herberta.
3.Analiza i interpretacja wiersza Do Marka Aurelego.
4.Motywy malarskie w liryce Zbigniewa Herberta.
5.Twórczość Zbigniewa Herberta - poezja kontemplacji, poezja obowiązku.


Zbigniew Herbert znany i nieznany konkurs literacki dla uczniów klas licealnych

I Odpowiedz na pytania:

1. Kiedy urodził się i zmarł Zbigniew Herbert oraz gdzie został pochowany?
2. Skąd pochodzili przodkowie poety?
3. Gdzie i kiedy przyszły poeta zdał maturę? (Podaj dokładne miejsce, miesiąc i rok).
4. Czy Herbert ukończył tajną szkołę podchorążych?
5. Dokąd Herbertowie przenieśli się ze Lwowa w 1944 roku?
6. Jaką uczelnię i kiedy ukończył Zbigniew Herbert?
7. W którym roku ukazała się "Struna światła" i w jakim wydawnictwie?
8. Czym zajmował się poeta w Institut fur Fleckfieber forshung we Lwowie podczas okupacji?
9. Do jakiego kraju po raz pierwszy wyjechał za granicę i kiedy to było?
10. W którym roku Herbert powrócił ostatecznie do Polski i w jakim mieście zamieszkał?

II Uzupełnij zdania:
1. Poniższe książki poetyckie Zbigniewa Herberta ukazały się w latach:
Hermes, pies i gwiazda (...) Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze (...)
Studium przedmiotu (...) Elegie na odejście (...)
Napis (...) Rovigo (...)
Pan Cogito (...) Epilog burzy (...)
2. "Barbarzyńca w ogrodzie" to zbiór.................
3. W marcu 19.. roku Zbigniew Herbert ożenił się z .......................................
4. W listopadzie 1995 r. w Chicago odbyła się uroczystość wręczenia Herbertowi Nagrody.............................przyznawanej przez...................................................
5. Kto jest pochowany w pobliżu Zbigniewa Herberta?

III Rozwiąż krzyżówkę:

      1                      
  2                          
3                            
                             
    5                        

1. Miejsce pobytu Herbertów od maja 1944 do stycznia 1945
2. Nazwisko pisarza, z którym Herbert spotkał się w Berlinie w 1969 roku
3. Imię ojca poety
4. Jeden z apokryfów z "Martwej natury z wędzidłem"
5. Autor książki o Herbercie "Gry Pana Cogito"

IV Z twórczości poety:

1. Z których utworów pochodzą poniższe cytaty:
a. "rycerz w miękkich pantoflach"
b. "książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie"
c. "to barbarzyński okrzyk trwogi"
d. "dyktator muzyk rozgromionych"
e. "kochaj \...\ ptaka o nieznanym imieniu"

2. Komu Herbert zadedykował wymienione poniżej utwory:
a. "Do Marka Aurelego"
b. "Potęga smaku"

3. Wskaż trzy teksty Herberta nawiązujące do mitologii.
4. Odpowiedz, dlaczego "najpiękniejsza jest Nike w momencie, kiedy się waha"?
5. Uzupełnij - Pan Cogito chciałby, aby cnota była podobna do...
6. Przedstaw, jakie trzy wzorce osobowe wskazuje Herbert w "Przesłaniu Pana Cogito"?
7. Uzasadnij, dlaczego Herbert wybiera klasyków?
8. Wymień dwa teksty Herberta poświęcone życiu człowieka w totalitarnym świecie.
9. Wyjaśnij, dlaczego zdaniem krytyków klasycyzm Herberta to "klasycyzm ludzi, którzy chcą umrzeć stojąc"?
10. Podaj tytuły trzech tomów esejów napisanych przez Herberta.

V Uzupełnij napisy pod fotografiami:

Zbigniew Herbert został ochrzczony w ................

Mamą poety była.................

Autorem szkicu przedstawiającego................ jest...................................................................

Zbigniewa Herberta uwieczniła..................................

POWODZENIA!


Bibliografia:
Baran A., Jurga-Rychlińska A., Wajdzik B.: Twórczość Zbigniewa Herberta. "Biblioteka w Szkole" 2006 nr 10 s.22-23.
Herbert Z.: Martwa natura z wędzidłem. Wrocław 1998.
Łukasiewicz J.: Herbert. Wrocław 2002.


Biblioteki Szkolne i Pedagogiczna w Rybniku