TNBSP w Rybniku -  strona główna

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

TNBSP w internecie

Zarząd Główny:

Województwo Śląskie:

Polska:

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com