Wycieczka do ©tramberka - 6 X 2018

6 paĽdziernika 2018 - za nami udana wycieczka do ©tramberka, uroczego miasteczka na przedgórzu Beskidów w Czechach.
Udana z wielu względów:
-  bo dopisała cudowna, słoneczna , jesienna pogoda,
-  bo dopisały nam humory i totalny luz,
-  bo zrealizowali¶my wszystkie propozycje zawarte w programie.

A program był bogaty:

1. Zwiedzili¶my muzeum malarza i ilustratora Zdenka Buriana, wysłuchali¶my tam krótkiej prelekcji Marioli GwózdĽ na temat ilustracji w literaturze dziecięcej.

2. Weszli¶my do ko¶cioła ¶w. Jana Nepomucena i wysłuchali¶my w nim prelekcji Anny Gudzik "¦w. Jan Nepomucen patronem dwóch narodów: czeskiego i polskiego"

3. Zaliczyli¶my spacer po ryneczku położonym "pod górkę" , w trakcie którego zakosztowali¶my lokalnego przysmaku - aromatycznych ciasteczek zwanych "ątramberskie uszy"

4. Po kawce i ciasteczkach weszli¶my na wzgórze, na którym znajduj± się pozostało¶ci po zamku Strallenberg. Nad ruinami dominuje potężna wieża - ©tramberska Truba. Nieliczni mogli podziwiać z niej panoramę miasta i okolic

5. Potem przyjemny spacer turystyczn± tras± na Biał± Górę (556 m n.p.m.), na szczycie której 43-m wieża widokowa oferuje kolejn± sposobno¶ć na podziwianie panoramy okolic.

6. Po dotlenieniu się w czasie wędrówki, zeszli¶my na ryneczek, gdzie posilili¶my się czym¶ konkretniejszym i pokosztowali lokalnych wybornych piw.

7. Na koniec spacer do Jaskini ©ipka słyn±cej z odnalezionych w jej wnętrzu ko¶ci prehistorycznych zwierz± i neandertalskiego dziecka, która w dużej mierze była inspiracj± dla malarstwa Zdenka Buriana.

I tak koło naszej wycieczki się zamknęło. Tylko żałować, że trwała tak krótko.

Do zobaczenia na następnej wyjeĽdzie. Tylko dok±d?

Bogumiła Trybu¶