TNBSP w Rybniku -  strona główna

Zdjęcia z ZEBRANIA Oddziału Rybnickiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 19 lutego 2008

Zdjęcia Mirosławy Garsztka


 

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com