CAŁUN TURYŃSKI
zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w marcu 2005 roku

Prezentacja multimedialna

 1. Babuchowski Andrzej: W poszukiwaniu prawdy o Całunie. "Gość Niedzielny" 2004 nr 31 s. 38
 2. Całun Turyński (2) "Ziarna" 1998 nr 6-8 s. 4- 5
 3. Całun Turyński. "Ziarna" 1998 nr 5 s. 4-5
 4. Całun Turyński. 36 barwnych przeźroczy. Warszawa: PAX, 1984
 5. Całun Turyński. Filmoteka Chrześcijańska. Wrocław: HAGI, 1994. VHS HiFi 30 minut. (Studio TV R 38)
 6. Cius Renata: Tajemnica całunu. "Trybuna Śląska. Dzień" 1999 z 2 kwietnia s. 25
 7. Daniel-Rops Henri: Dzieje Chrystusa. Tom I. Warszawa: PAX, 1972. Tajemnicze Oblicze z Całunu Turyńskiego. s. 563-570
 8. Dąbrowska-Macura Wiesława, Babuchowski Andrzej: Ostatnia szata Jezusa. "Gość Niedzielny" 2002 nr 12 s. 3-6
 9. Delclaux Adrien: Rozważanie o Całunie Turyńskim. "Znak" 1985 nr 365 s. 135- 156
 10. Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński nie popiera hipotezy Korabiewicza. "W drodze" 1993 nr 6 s. 98-99
 11. Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: W poszukiwaniu nieznanego supergeniusza wszystkich czasów. "Niedziela" 1997 nr 17 s. 9
 12. Fenrych Władysław, Waliszewski Stanisław: Chusta z Oviedo. "W drodze" 1993 nr 6 s. 94-98
 13. Gian Maria Zaccone, Całun turyński. Historia tajemnicy, eSPe, Kraków 2011. ISBN 978-83-7482-401-9
  http://www.espe.pl/product-pol-516-CALUN-TURYNSKI-Historia-tajemnicy.html
 14. Grochowski Stanisław: Świadectwo. "Niedziela" 2001 nr 14 s. 13
 15. "Jezus Żyje" nr 9
 16. Messori Vittorio: Czarne karty Kościoła. Katowice: KŚJ, 1998. ISBN 83-7030-256-4. Rozdział VIII. Całun Turyński. s. 191-218
 17. Messori Vittorio: Wyzwania wiary. Teraźniejszość w perspektywie chrześcijańskiej. Tom II. Kraków: M, 1998. ISBN 83-7221-191-4. Jeszcze o Całunie. s. 248- 254
 18. "Miejsca Święte" 1998 nr 4 s. 9 - 25
 19. Mitrowska Magda: Boskie płótno. "Focus Ekstra" 2002 nr 2 s. 106
 20. Orliński Wojciech: Chemia boskiego portretu. "Magazyn Gazety" 1998 20-21 lutego. s. 30-34
 21. Orzeczenie o Całunie Tyryńskim "Zorza" 1988 nr 46
 22. Panic Idzi: Sprawozdanie z męki. Rozmowę przepr. Teresa Semik. "Dziennik Zachodni" 2001 nr 88 s. 7
 23. Piotrowski Mieczysław: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. "Miłujcie Się" 2003 nr 2 s. 1-5
 24. Piotrowski Stefan: Największa relikwia chrześcijaństwa. "Miłujcie Się" 1998 nr 5-8 s. 23- 26
 25. Ryszka Czesław: Stygmatycy. Bytom: Oficyna Wydawnicza 4K, 1992. ISBN 83-85214-02-X. Tajemniczy Całun. s. 15- 21
 26. Sołtan-Kościelecka Klara, Kościelecki Paweł: Rozwiązywanie zagadek przeszłości. "Wiedza i Życie" 2001 nr 5 s. 44- 47
 27. Treppa Zbigniew: Fotografia wiary. Nowe oblicze Całunu. "Tygodnik Powszechny" 2004 nr 18 s. 10
 28. Ujrzał i uwierzył. Milczący świadek zmartwychwstania. "Miłujcie się!" 2001 nr 3-4 s. 4- 11
 29. Waliszewski Stanisław, Fenrych Władysław: Spór o Całun Turyński. "W drodze" 1989 nr 3 s. 85- 91
 30. Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj. Karków: WAM, 1987. ISBN 83-85032-19-3
 31. Waliszewski Stanisław: Czy zmierzch Całunu? W: Z tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1996. Katowice: KŚJ, 1995. ISBN 83-7030-166-5. s. 188-195
 32. Wilson Ian: Całun Turyński. Warszawa: PAX, 1985. ISBN 83-211-0445-2
 33. Ziółkowski Zenon: Całun Turyński. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom III. Radom: PWE, 2000. ISBN 83-912068-3-1. s. 244- 261
 34. Zobaczyć Całun i umrzeć... "Wychowawca" 1998 nr 9 s. 34- 36

opracowała mgr Gabriela Bonk

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku