Sługa Boży Ksiądz FRANCISZEK BLACHNICKI
- urodzony w Rybniku
- zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w marcu 2005 roku


Prezentacja multimedialna do pobrania
 1. Bezpieka o ks. Blachnickim "Nowiny" 2003 z 18 czerwca
 2. Biela Bogdan: Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Katowice: Kuria, 1993. ISBN 83-901087-0-4
 3. Bolczyk Henryk: Grób ks. Franciszka Blachnickiego będzie w Polsce. "Gość Niedzielny" 2000 nr 12 s. 14
 4. Bolczyk Henryk: Świadkowie Kościoła. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. "Emaus" 2001 nr 2 s. 20-21
 5. Burda Anna: Dar świętości dla naszego umocnienia. Msza św. w intencji beatyfikacji księdza Franciszka Blachnickiego "Gość Niedzielny" 2000 nr 16 z 16 kwietnia s. 15-16
 6. Dąbrowska-Macura Wiesława: Gdzie zaufanie jest charyzmatem "Gosć Niedzielny 2000 nr 17 s. 10-11
 7. Dąbrowska-Macura Wiesława: Ojczyzna to Krościenko. "Gość Niedzielny 2000 nr 16
 8. Dąbrowski Marian: Gwałtownik Królestwa Bożego. W: Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1990. Katowice: KŚJ, 1989. s. 38 - 43
 9. Diecezjalny etap procesu beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego zakończył się dzisiaj w Katowicach. "Trybuna Śląska" 2001 z 24-25 listopada s. 4
 10. Dobrzanowski Stefan: Charyzmatyczny wychowawca. "Wychowawca" 1995 nr 11 s. 10-11 i 13
 11. Dowjat Danuta: "Gwaltownik" Królestwa Bożego. "Królowa Apostołów" 1987 nr 7-8 s. 18- 19
 12. Fiutak Mira: Nie piję, bo... Krucjata Wyzwolenia człowieka. "Gość Niedzielny" 2000 nr 49 s. 24
 13. Grajewski Andrzej: Mam zaszczyt siedzieć. Akta księdza Blachnickiego. "Gość Niedzielny" 2003 z 22 czerwca s. 31
 14. Grajewski Andrzej: Oskarzony ks. Blachnicki. W 18. rocznicę stanu wojennego. "Gosć Niedzielny" 1999 nr 50 z 12 grudnia s. 13
 15. Grajewski Andrzej: Wizjoner. Rocznica śmierci ks. Blachnickiego. "Gość Niedzielny" nr 9 z 29 lutego s. 44
 16. Jagielnicka Stefania: Kat nie wykonał wyroku. O ks. Franciszku Blachnickim, założycielu Ruchu Światło-Życie, kandydacie na ołtarze. "List" 1995 nr 11 s. 20-21
 17. Krystecka Mariola: Wielki działacz i mistyk. Życie pełne "nadzwyczajnych wydarzeń" "Misje Dzisiaj" 2004 nr 6 s. 11
 18. Ksiądz dr Franciszek Blachnicki. Wychowawca młodzieży polskiej: Materiały posesyjne. Katowice: Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roźnieńskiego w Katowicach. ISBN 83-916572-3-X
 19. Kucharczak Franciszek: Ciężarówka pełna światła. "Mały Gość Niedzielny" 2004 nr 7-8 s. 4-5
 20. Kucharczak Przemysław: Blachnicki? Jo go znom! Rydułtowy - Rok Księdza Blachnickiego. "Gość Niedzielny" 2003 nr 49 z 7grudnia s. 23
 21. Kucharczak Przemysław: Wielki ogień krócej płonie. Rzecz o ks. Franciszku Blachnickim. "Gazeta Wyborcza" 1999 z 29 kwietnia. s. 22 (Plebiscyt Gazety)
 22. Kusz Ewa: O nakarmieniu 50 tysięcy oazowiczów "Gość Niedzielny" 2003 nr 8 z 23 lutego s. 35
 23. Lubina-Cipińska Danuta: Ks. Blachnicki spoczął w kraju. "Nowiny" 2000 z 12 kwietnia s. 11
 24. Lubina-Cipińska Danuta: W stronę światła. "Nowiny" 2000
 25. Marczewski Marek: Blachnicki Franciszek Karol. W: Encyklopedia "Białych Plam". Tom III. Radom: Polskie Wydawn. Encyklopedyczne, 2000. ISBN 83-912068-3-1 s. 102-104
 26. Marczewski Marek: Dziedzictwo Sługi Bożego. "Gość Niedzielny" 1997 nr 8 z 23 lutego s. 10
 27. Marczewski Marek: Dziedzictwo Sługi Bożego. W 10. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego "Gość Niedzielny" 1997 nr 8 z 23 lutego s. 10
 28. Marczewski Marek: Jego Ojczyzna - to Krościenko. "Niedziela" 2000 nr 3 s. 19
 29. Marczewski Marek: Ks. Franciszek Blachnicki. W 15 lat po śmierci. "Niedziela" 2002 nr 8 s. 11
 30. Marczewski Marek: Przemodlił swoje życie. "Niedziela" 1997 nr 9 s. 11
 31. Marczewski Marek: Triumf Niepokalanej. Jeszcze raz o powrocie ks. Blachnickiego. "Niedziela" 2000 nr 17 s. 13
 32. Patron na jubileusz. Szkoła Podstawowa nr 35 z Chwałowic świętowała jubileusz 10-lecia swego istnienia. Prezentem urodzinowym było nadanie tej placówce imienia księdza Franciszka Blachnickiego. "Gazeta Rybnicka" 2002 nr 6-7 s. 27
 33. Ruczyński Alfons: Cisza Carlsbergu. "Niedziela" 1999 nr 3
 34. Ryszka Czesław: Dany nam na trudne czasy "Niedziela" 1996 nr 8 s. 8 i 24
 35. Sajdok Krystyna: "Złota nić" ks. Franciszka Blachnickiego. "Niedziela" 2001 nr 16 s. 11
 36. Sajdok Krystyna: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki "Niedziela" 2001 nr 35 s. 22
 37. Sierla Stanisław: Drogi Opatrzności Bożej "Niedziela" 1998 nr 30
 38. Sławieński Roman: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Rekolekcje z.. Kraków: m., 2000. ISBN 83-7221-118-3
 39. Stawińska Maria: Apostoł nawrócenia. O oazach, liturgii i Słudze Bożym Franciszku Blachnickim. "Przewodnik Katolicki" 2001 nr 12 s. 10- 11
 40. Świadek wiary, nadziei i miłości "Gość Niedzielny" 2000 nr 13 s. 6
 41. Terlikowski Tomasz Piotr: Boży Szaleniec. Księdza Franciszka Blachnickiego potyczki z komunizmem. "Emaus" 2001 nr 3 s. 18-19
 42. Urodzeni w Rybniku. Ks. Franciszek Blachnicki. "Gazeta Rybnicka" 1996 numer specjalny s. 11
 43. Wyzwanie ks. Blachnickiego. O inwigilacji księży. Rozmowa z Andrzejem Grajewskim, przewodniczącym kolegium Instututu Pamięci Narodowej. Rozmawiała Anna Wojtas. "Trybuna Sląska Dzień" 1999 z 29 grudnia s. 11
 44. Wzór radykalnego chrześcijanina. 16. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Z ks. Adamem Wodarczykiem, postulatorem w procesie beatyfikacyjnym, rozmawia Wiesława Dąbrowska-Macura. "Gość Niedzielny" 2003 nr 8 z 23 lutego s. 34

opracowała mgr Gabriela Bonk

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku