Autor LOGO: Joanna Kucharczak

Dla uczczenia 100. rocznicy urodzin oraz Roku Jana Pawła II

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku organizuje:

Międzyszkolny konkurs plastyczny
Jan Paweł II - Ilustracja do cytatu

do pobrania: PLAKAT - REGULAMIN


Powoli tworzymy wirtualną galerię Laureatów - prosimy o wysyłanie zdjęć z dyplomami
Gala laureatów na portalu Rybnik.com.pl:


ZOBACZ: Informacja o wynikach konkursu i obszerne galerie zdjęć:


Uwaga!

Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z koronawirusem, chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży:

REZYGNUJEMY z przeprowadzenia GALI finałowej naszego konkursu.

Gdy po przerwie szkoły zaczną normalną pracę - serdecznie ZAPRASZAMY osoby wyróżnione po odbiór dyplomów i nagród do biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku po uprzednim kontakcie telefonicznym (607 369 997).

Jednocześnie informujemy, że przygotowaliśmy drobne upominki dla zakwalifikowanych do wystawy oraz pamiątki dla WSZYSTKICH uczestników konkursu, a także pisemne podziękowania dla Nauczycieli. Dla kilku Opiekunów wylosowano drobne upominki (zobacz niżej). Będzie też można odebrać prace niezakwalifikowane do wystawy konkursowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Dla szkół z Rybnika, z których uczestnicy konkursu nie otrzymali nagród ani wyróżnień będziemy mogli później zanieść pakiety do skrytek Wydziale Edukacji.

Życzymy ZDROWIA!!

Pokaz slajdów z WYNIKAMI konkursu:

Książki zbyt poważne dla uczniów wylosowano dla Nauczycieli ze szkół:
-
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach
- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
- Zasadnicza Szkoła Branżowa nr 4 Pszczyna-Łąka
- Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku - Ochojcu
- Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 15 w Rybniku
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku
- Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jejkowicach
- Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku

Wystawa, zdjęcia nagród, książek dla Nauczycieli:Patronat medialny

Patronat medialny

Organizator i główny sponsor nagród

Sponsor nagród

Sponsor nagród

Sponsor nagród


Prace zakwalifikowane do wystawy, wyróżnione i nagrodzone

SKŁAD Jury:

1. Przewodniczący JURY: Pan Lech Pierchała - plastyk z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rybniku
2. Pani Katarzyna Gozdawa -Grajewska - bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku, Członek TNBSP o/Rybnik
3. Pani Agnieszka Kosek - pracownik Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 "Latarnia" w Rybniku
4. Pani Dorota Bożętka - nauczyciel w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku, Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistycznych

Prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy będą jeszcze oceniane przez społeczność ZSU, która przyzna nagrodę publiczności - pluszowego niedźwiadka (niedźwiedź = ursus)

Osoby nagrodzone i wyróżnione (kolejność alfabetyczna) - UPOMINKI rzeczowe, zakładki oraz dyplomy - 23 prace
w tym: 5 pierwszych miejsc, 7 drugich miejsc, 2 trzecie miejsca, 9 wyróżnień:

Osoby, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy (kolejność alfabetyczna) - przewidujemy DYPLOMY oraz zakładki - 57 prac:

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe ZAKŁADKI, opiekunowie pisemne podziękowania


Odpowiedzi na pytania ; ILOŚĆ prac, które dotarły na konkurs: 229 ; ilość placówek biorących udział w konkursie: 38

Obrady JURY: w czwartek, 20 lutego o 8.00 rano

1. OHP Rybnik
2. Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek" w Rybniku
4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
5. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach
7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie
9. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gustawa Morcinka w Żorach
10. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku
11. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach
12. Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
13. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach
14. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
15. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
16. Szkoła Podstawowa nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
17. Szkoła Podstawowa nr 33 w Rybniku, ul. Rymera
18. Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku
19. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
20. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach
21. Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce- Leszczynach
22. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku
23. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
24. Zasadnicza Szkoła Branżowa nr 4 Pszczyna-Łąka
25. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 12 w Rybniku
26. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 14 w Rybniku
27. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 15 w Rybniku
28. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
29. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku - Ochojcu
30. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Rybniku
31. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Rybniku Niedobczycach
32. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Żorach
33. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jejkowicach
34. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
35. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie
36. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku
37. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 w Rybniku
38. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Rybnika, powiatu rybnickiego oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:
- zaciekawienie młodych ludzi osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II;
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności; 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:
- praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich;

- forma pracy: ilustracja do cytatu - wypowiedzi Jana Pawła II wykonana dowolną płaską techniką formatu A3 (strona z bloku rysunkowego) zawierająca tekst wybranego cytatu

- na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury). Można przeprowadzić eliminacje szkolne;

- na odwrotnej stronie pracy należy przykleić bardzo czytelnie wypełnioną metryczkę - wzór poniżej.
Koniecznie należy podać: wiek, imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród;

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom konkursu prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu;

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do poniedziałku, 17 lutego 2020 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "Cytat JP2";
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są na piątek, 27 marca 2020 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22;

 Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców;
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka pracy; 
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu;
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom; 
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: 
http://www.bsip.miastorybnik.pl/JP2/cytat.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania; 
- zapraszamy do współpracy plastyków, katechetów, polonistów, bibliotekarzy oraz innych nauczycieli;

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (większość polskich nazwisk się odmienia)

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka


UWAGA!! W razie pytań, wątpliwości - proszę pisać: gabriela.bonk@gmail.com (koordynator konkursu w ZSU)

Najczęstsze pytania / odpowiedzi:


nagroda publiczności

pamiątkowe zakładki dla uczestników konkursu

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 1 lutego 2020
  • dla zainteresowanych Liceum: 18 kwietnia 2020

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com