KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

Trzecia edycja konkursu - REGULAMIN - WYNIKI

Do konkursu "Z książką mi do twarzy" zgłosili się uczniowie szkół powiatu rybnickiego, wodzisławskiego i Gminy Miejskiej Żory.
Nadesłane zdjęcia zostały ocenione w czterech kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII i gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Wyniki konkursu poznamy 23 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.30 w Zespole Szkół nr 2 w Żorach.

Konkurs został objęty honorowym patronatem:

 


Pliki archiwalne z pierwszej edycji konkursu - do pobrania: regulamin - logo - plakat.PDF - plakat kolorowy.jpg - plakat kolorowy.png - plakat w szarościach.jpg - plakat w szarościach.png


Do konkursu fotograficznego "Z książką mi do twarzy" wpłynęło 138 prac w 4 kategoriach wiekowych. Organizowany był przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Rybniku pod honorowym patronatem Starosty Rybnickiego, Wodzisławskiego i Prezydenta Żor. 
Jury : Romana Piecha, Ewa Maciejek, Katarzyna Talarek oraz Katarzyna Gozdawa-Grajewska nagrodzi prace:

kolejność alfabetyczna: 
Paulina Bartecka LO II Rybnik
Emilian Chłodek SP Jejkowice
Maria Cieciura ZSU Rybnik
Karolina Czubała ZS nr 2 Żory
Klaudia Dębiec G7 Rybnik
Agnieszka Dudek ZSB Rybnik
Klaudia Kesten LO II Rybnik
Kacper Michalak ZSS Radlin
Daria Olborska LO II Rybnik
Kinga Porwoł SP 5 Rybnik
Klaudia Pypeć G Piece
Katarzyna Siedlaczek SP 5 Rybnik
Milena Smołka SP 21 Rybnik
Arkadiusz Sobczyk G4 Rybnik
Wiktoria Standowicz SP 5 Czerwionka-Leszczyny
Krystyna Strączek ZSS Radlin
Dominika Uszczyk ZSU Rybnik
Weronika Uszczyk SP 5 Czerwionka-Leszczyny
Filip Wojciechowski SP 5 Rybnik

Profesjonalą oceną zajęła się firma fotograficzna Hojdys: Barbara Niewiem, zakład fotograficzny w Rybniku, przy ul.Gliwickiej 8

ZAKOŃCZENIE KONKURSU, WERNISAŻ PRAC ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 24 CZERWCA O GODZ.12.30 W CZYTELNI BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W RYBNIKU. 

Zaproszeni są wszyscy nagrodzeni wraz z opiekunami. 

W imieniu organizatorów: 
Romana Piecha
Prezes TNBSP o.Rybnik


Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku ogłasza konkurs fotograficzny                                                  "Z książką mi do twarzy".

    Tematem ocenianych fotografii powinno być czytanie, a dokładniej osoba "przyłapana" na czytaniu.

Fotografie formatu 21x15 należy przesłać do dnia 26.05.2014r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

REGULAMIN  KONKURSU

1.     Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu rybnickiego, wodzisławskiego i gminy Żory. Mogą dołączyć inne szkoły, w których bibliotekarz jest członkiem TNBSP.

2.     Celem konkursu " Z książka mi do twarzy" jest:

.         Wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.

.         Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu (w domu, w miejscach publicznych takich jak: ulica, park, przychodnia, plac zabaw, sklep, autobus, szkoła, biblioteka).

.         Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem i wyrażania emocji.

3.     Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:

 KATEGORIA I  : szkoły podstawowe klasy I-III,  

 KATEGORIA II:  szkoły podstawowe klasy IV-VI

KATEGORIA III:  gimnazjum

KATEGORIA IV:  szkoły ponadgimnazjalnej

4.     Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku.

.         Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac 

.         Należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku
(w przypadku dziecka - zgodę rodziców) i załączyć ją do przekazanej pracy.

5.     Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie na adres:                                                                              Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik z dopiskiem "biblioteka". Komisja konkursowa zwróci się o przesłanie wyróżnionych prac drogą również drogą elektroniczną.

6.     Zdjęcia nie należy podpisywać lecz na jego odwrocie umieścić HASŁO i KATEGORIĘ. 

7.     W oddzielnej, zaklejonej kopercie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 do regulaminu) oraz zgody osób fotografowanych na publikację wizerunku                           (załącznik  2 do regulaminu)

8.  Wszystkie informacje na www.rybnik.pl/bsip oraz pod adresem:  tnbsp.rybnik@gmail.com

 

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com