WOJEWÓDZKI KONKURS
NA KOMIKS
O ŻYCIU WOJCIECHA KORFANTEGO

Konkurs pod patronatem Marszałka Woj. Śląskiego
p. Bogusława Śmigielskiego


Plakat do pobrania: pionowy - poziomy ; Regulamin

logo autorstwa Krzysztofa Dublewskiego z Muzeum w Rybniku

Organizatorem konkursu jest:

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Rybniku:
Muzeum w Rybniku

Terminy:

Nadsyłanie prac na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku,
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 27


REGULAMIN

 1. Do jednoetapowego konkursu zapraszamy młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 2. Przedmiotem jest wykonanie pracy konkursowej - komiksu o tematyce opartej na życiu Wojciecha Korfantego. Np.: działalność plebiscytowa i w okresie powstań śląskich, działalność parlamentarna w parlamencie pruskim i parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym, działalność opozycyjna - konflikt z wojewodą Michałem Grażyńskim, wygnanie, śmierć)
 3. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotokomiks.
 4. Uczestnikami mogą być osoby indywidualne lub dwuosobowe zespoły.
 5. Każdy uczestnik lub zespół mogą złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 6. Praca konkursowa musi spełniać warunki:
 • zawierać 1 lub 2 plansze wyłącznie w formacie A3
 • każda plansza ma posiadać na odwrocie czytelny opis zawierający dane: tytuł, dane osobowe i wiek autora lub autorów, dane placówki oświatowej, nazwisko opiekuna i jego adres e-mail.
 • Ważne! uczniowie klas najwyższych podają również adres prywatny.
logo autorstwa Krzysztofa Dublewskiego z Muzeum w Rybniku

Konkurs pod patronatem Marszałka Woj. Śląskiego
p. Bogusława Śmigielskiego


Przykładowa metryczka:

Tytuł pracy Imię i nazwisko autora (lub 2 autorów) pracy Wiek autora (lub 2 autorów) pracy Prywatny adres autora (autorów) pracy
(niezbędny tylko w wypadku uczniów klas najwyższych)
Nazwa i adres placówki oświatowej Imię i nazwisko opiekuna Adres e-mail opiekuna
  1.

2.

1.

2.

       

 1. Termin składania prac upływa z dniem 7 listopada 2009 r.
 2. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres PBW podany wyżej.
 3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania w celu umieszczenia na stronie internetowej konkursu, materiałach prasowych czy w osobnej publikacji. Jednocześnie udziela się prawa do podania mediom danych personalnych laureatów.
 4. Nadsyłane prace nie będą zwracane autorom.
 5. Organizator powoła jury, które oceni prace i przyzna nagrody rzeczowe.          
 6. Konkurs będzie miał podstronę na stronie internetowej http://www.rybnik.pl/bsip

Materiały pomocnicze:

pokaz - długo się otwiera, bo to ponad 14 MB
Wojciech Korfanty - spakowana wersja (14 MB)

Powstania Śląskie i Plebiscyt -
spakowana wersja (6 724 KB)

Podziękowania:
 • za projekt logo konkursu dziękujemy Krzysztofowi Dublewskiemu z Muzeum w Rybniku

TNBSP w Rybniku - strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com