Plan dojazdu do SP 5 w Rybniku ul. Różańskiego - przecznica ul. Wyzwolenia. Na parking skręcić przed szkołą w prawo, w ulicę Webera (lub na tej mapie szukaj ulicy Różańskiego)
(Od Bazyliki łatwo w parę minut dojść ulicami: Ligonia (wzdłuż ogrodzenia II LO), Piasta, św.Antoniego - światła dla pieszych na ul.Wyzwolenia - ul.Różańskiego).

Wykorzystano fragment planu miasta:
Rybnik. Plan miasta. Skala 1 : 23 000. Wyd. 5. Katowice:
Wydawnictwo Kartograficzne, 2006. ISBN 83-87953-75-X.